Porównanie efektywności losowania ze zwracaniem i bez zwracania przy nieznanej wariancji populacji generalnej

Volume 2 / 1954

I. Koźniewska Applicationes Mathematicae 2 (1954), 297-304 DOI: 10.4064/am-2-3-297-304

Authors

  • I. Koźniewska

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image