Odbiór statystyczny z uwzględnieniem błędów kontrolera

Volume 2 / 1954

J. Oderfeld, K. Wisniewski Applicationes Mathematicae 2 (1954), 312-327 DOI: 10.4064/am-2-3-312-327

Authors

  • J. Oderfeld
  • K. Wisniewski

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image