A+ CATEGORY SCIENTIFIC UNIT

O porównywaniu kilku populacji z populacją kontrolną

Volume 3 / 1958

J. Łukaszewicz, W. Sadowski Applicationes Mathematicae 3 (1958), 204-216 DOI: 10.4064/am-3-2-204-216

Authors

  • J. Łukaszewicz
  • W. Sadowski

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image