Zagadnienia numeryczne aproksymacji jednostajnej (I) (O alternatywie wielomianów optymalnych)

Volume 4 / 1958

S. Paszkowski Applicationes Mathematicae 4 (1958), 42-58 DOI: 10.4064/am-4-1-42-58

Authors

  • S. Paszkowski

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image