Zagadnienia numeryczne aproksymacji jednostajnej (II) (O szacowaniu błędu aproksymacji optymalnej)

Volume 4 / 1958

S. Paszkowski Applicationes Mathematicae 4 (1958), 59-74 DOI: 10.4064/am-4-1-59-74

Authors

  • S. Paszkowski

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image