Ocena frekwencji w populacji elementów należących do klas niereprezentowanych w próbce

Volume 4 / 1959

S. Trybuła Applicationes Mathematicae 4 (1959), 244-248 DOI: 10.4064/am-4-3-244-248

Authors

  • S. Trybuła

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image