A+ CATEGORY SCIENTIFIC UNIT

Metody sprowadzania równań czwartego i piątego rzędu nomograficznego do postaci kanonicznej

Volume 5 / 1960

J. Wojtowicz Applicationes Mathematicae 5 (1960), 1-20 DOI: 10.4064/am-5-1-1-20

Authors

  • J. Wojtowicz

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image