A+ CATEGORY SCIENTIFIC UNIT

Obliczanie prawdopodobieństwa jednojajowości czworaczków

Volume 5 / 1960

J. Łukaszewicz, T. K. Nowakowski Applicationes Mathematicae 5 (1960), 119-139 DOI: 10.4064/am-5-1-119-139

Authors

  • J. Łukaszewicz
  • T. K. Nowakowski

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image