A+ CATEGORY SCIENTIFIC UNIT

Sprowadzanie równań do postaci kanonicznych równania czwartego rzędu nomograficznego z czterema zmiennymi

Volume 5 / 1960

J. Wojtowicz Applicationes Mathematicae 5 (1960), 261-269 DOI: 10.4064/am-5-3-261-269

Authors

  • J. Wojtowicz

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image