A+ CATEGORY SCIENTIFIC UNIT

Związki między teorią informacji a teorią funkcji decyzyjnych w zastosowaniu do zagadnień telekomunikacji

Volume 5 / 1960

J. Seidler Applicationes Mathematicae 5 (1960), 213-245 DOI: 10.4064/am-5-3-213-245

Authors

  • J. Seidler

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image