A+ CATEGORY SCIENTIFIC UNIT

Badania nad związkiem cech pokrojowych z użytkowymi metodą taksonomii wrocławskiej

Volume 5 / 1961

B. Nowicki, T. Olbrycht, L. Zubrzycka Applicationes Mathematicae 5 (1961), 333-340 DOI: 10.4064/am-5-4-333-340

Authors

  • B. Nowicki
  • T. Olbrycht
  • L. Zubrzycka

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image