Dokładność oceny właściwości średniej produktów bezkształtnych

Volume 6 / 1962

W. Rudzki Applicationes Mathematicae 6 (1962), 7-17 DOI: 10.4064/am-6-1-7-17

Authors

  • W. Rudzki

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image