Rozwiązywanie numeryczne równań trzeciego i czwartego stopnia o współczynnikach rzeczywistych

Volume 6 / 1962

M. Warmus Applicationes Mathematicae 6 (1962), 127-135 DOI: 10.4064/am-6-1-127-135

Authors

  • M. Warmus

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image