Wzór rekurencyjny dla ilości partycji ograniczonych o różnych składnikach

Volume 6 / 1962

E. Pleszczyńska Applicationes Mathematicae 6 (1962), 305-307 DOI: 10.4064/am-6-3-305-307

Authors

  • E. Pleszczyńska

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image