O długości sylabicznej wyrazów w tekstach autorów polskich

Volume 6 / 1962

A. Bartkowiakowa, B. Gleichgewicht Applicationes Mathematicae 6 (1962), 309-319 DOI: 10.4064/am-6-3-309-319

Authors

  • A. Bartkowiakowa
  • B. Gleichgewicht

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image