O rozkładzie określeń w zdaniach opisowych Żeromskiego i Sienkiewicza

Volume 6 / 1962

A. Bartkowiakowa Applicationes Mathematicae 6 (1962), 287-303 DOI: 10.4064/am-6-3-287-303

Authors

  • A. Bartkowiakowa

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image