O czynniku anamorfozującym, sprowadzającym równanie F(z,y,z,w) = 0 do postaci kanonicznej

Volume 6 / 1962

J. Wojtowicz Applicationes Mathematicae 6 (1962), 385-394 DOI: 10.4064/am-6-4-385-394

Authors

  • J. Wojtowicz

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image