A+ CATEGORY SCIENTIFIC UNIT

Zastosowanie maszyny matematycznej Park do obliczania stopnia kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych

Volume 6 / 1962

Z. Jasicki, J. Kordylewski, G. Kudelski Applicationes Mathematicae 6 (1962), 407-418 DOI: 10.4064/am-6-4-407-418

Authors

  • Z. Jasicki
  • J. Kordylewski
  • G. Kudelski

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image