A+ CATEGORY SCIENTIFIC UNIT

Rozbicie macierzy symetrycznej na najmniejszą ilość minorów głównych o elementach nieujemnych

Volume 7 / 1963

W Szwarc Applicationes Mathematicae 7 (1963), 105-117 DOI: 10.4064/am-7-1-105-117

Authors

  • W Szwarc

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image