A+ CATEGORY SCIENTIFIC UNIT

Uwagi o modelu probabilistycznym zmienności na płaszczyźnie

Volume 7 / 1963

S. Zubrzycki Applicationes Mathematicae 7 (1963), 219-222 DOI: 10.4064/am-7-2-219-222

Authors

  • S. Zubrzycki

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image