A+ CATEGORY SCIENTIFIC UNIT

Pobieranie próbek z produktów bezkształtnych rozwarstwiających się

Volume 7 / 1964

W. Rudzki Applicationes Mathematicae 7 (1964), 223-233 DOI: 10.4064/am-7-3-223-233

Authors

  • W. Rudzki

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image