A+ CATEGORY SCIENTIFIC UNIT

Zastosowanie dwuparametrowych rozkładów Fucksa do opisu długości sylabicznej wyrazów w różnych utworach prozaicznych autorów polskich

Volume 7 / 1964

A. Bartkowiakowa, B. Gleichgewicht Applicationes Mathematicae 7 (1964), 345-352 DOI: 10.4064/am-7-4-345-352

Authors

  • A. Bartkowiakowa
  • B. Gleichgewicht

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image