A+ CATEGORY SCIENTIFIC UNIT

Drgania swobodne pewnego układu z adiabatyczną charakterystyką sił sprężystych

Volume 7 / 1964

W. Woyczyński Applicationes Mathematicae 7 (1964), 371-381 DOI: 10.4064/am-7-4-371-381

Authors

  • W. Woyczyński

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image