A+ CATEGORY SCIENTIFIC UNIT

Estymacja komponentów wariacyjnych w nieortogonalnych modelach losowych opartych na kombinacji klasyfikacji krzyżowej z hierarchiczną

Volume 7 / 1964

W. Oktaba Applicationes Mathematicae 7 (1964), 435-463 DOI: 10.4064/am-7-4-435-463

Authors

  • W. Oktaba

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image