O funkcji anamorfozującej, separującej zmienne w równaniu z czterema zmiennymi

Volume 8 / 1965

J. Wojtowicz Applicationes Mathematicae 8 (1965), 85-91 DOI: 10.4064/am-8-1-85-91

Authors

  • J. Wojtowicz

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image