A+ CATEGORY SCIENTIFIC UNIT

Statystyka wewnątrzcząsteczkowa tworzyw o łańcuchowej budowie cząsteczek

Volume 8 / 1965

A. Wilczyński Applicationes Mathematicae 8 (1965), 93-102 DOI: 10.4064/am-8-2-93-102

Authors

  • A. Wilczyński

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image