Wzory aproksymacyjne na pierwiastki rzeczywiste równania stopnia trzeciego

Volume 8 / 1965

Z. Waszczyszyn, M. Życzkowski Applicationes Mathematicae 8 (1965), 243-254 DOI: 10.4064/am-8-3-243-254

Authors

  • Z. Waszczyszyn
  • M. Życzkowski

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image