Uwagi o pracy A. Śniatyckiego "Zagadnienie transportowe dla zmiennych funkcji popytu i podaży"

Volume 8 / 1965

W. Szwarc Applicationes Mathematicae 8 (1965), 283-287 DOI: 10.4064/am-8-3-283-287

Authors

  • W. Szwarc

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image