O pewnym algorytmie rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego rzędu (I)

Volume 8 / 1965

R. Zuber Applicationes Mathematicae 8 (1965), 351-363 DOI: 10.4064/am-8-4-351-363

Authors

  • R. Zuber

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image