O pewnym algorytmie rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego rzędu (II)

Volume 9 / 1966

R. Zuber Applicationes Mathematicae 9 (1966), 85-98 DOI: 10.4064/am-9-1-85-98

Authors

  • R. Zuber

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image