Procesy stochastyczne z zastosowaniami - rok akademicki 2013/14

Wyniki dodatkowej poprawy (nr indeksu - ocena): 66121 - 3, 66124 - 2, 88070 - 2, 65988 - 4. Wpisy w środę 17 IX do godz. 15 w 1224.

Dodatkowy egzamin poprawkowy z procesów stochastycznych odbędzie się we wtorek 16 IX w godzinach 16:00-18:30 w sali 1222 i będzie miał formułę taką jak poprzednio.

Niestety nikomu nie udało się zdać egzaminu w terminie poprawkowym.

Egzamin poprawkowy z procesów stochastycznych odbędzie się w poniedziałek 24 III w godzinach 16:00 -18:30 w sali 1223. Podobnie jak i egzamin w pierwszym terminie będzie się on składał z dwóch części: teoretycznej (16:00 - 16:30) za którą mozna uzyskać do 15 punktów i zadaniowej (16:30-18:30) za 35 punktów. Tak samo jak i w pierwszym terminie będę też dodawał punkty bonusowe za kolokwia.

Zadania z egzaminu: teoria, zadania.

Wyniki egzaminu.

Wpisy można otrzymać w pokoju 1224 w następujących terminach: w piątek 7 II o godz. 13, w poniedziałek i wtorek 10-11 II od 9 do 17.

Warunki zaliczenia ćwiczeń: Odbędą się dwa kolokwia, z każdego będzie można dostać maksimum 50 punktów. Oceną końcową za zaliczenie jest: 2 (0-39 punktów z dwóch kolokwiów), 3 (40-50), 3+ (51-60), 4 (61-70), 4+ (71-80), 5 (81-100). Dodatkowo od ostatecznej liczby punktów z egzaminu (maks. 50 punktów) zostanie doliczony bonus w wysokości 1/10 liczby punktów z kolokwiów.

Egzamin pisemny odbędzie się w środę 5 lutego 2014 roku w godz. 10:00 - 12:30 w sali 1222. Będzie się on składał z dwóch części: teoretycznej (10:00 - 10:30) za którą mozna uzyskać do 15 punktów i zadaniowej (10:30-12:30) za 35 punktów. Podczas części zadaniowej będzie można korzystać z 1 kartki A4 własnych notatek. Dodatkowo od ostatecznej liczby punktów z egzaminu zostanie doliczony bonus w wysokości 1/10 liczby punktów z kolokwiów. Zakres części teoretycznej egzaminu.

Dodatkowe zadania (oprócz zadań przygotowawczych do kolokwium) przed egzaminem pisemnym.

Ocena końcowa z egzaminu: 2 (0-25 punktów), 3 (26-30), 3+ (31-35), 4 (36-40), 4+ (41-45) i 5 (46-60).


Treść zadań rozwiązywanych podczas ćwiczeń:


Tematyka wykładów:


Proponowana literatura:


Drugie kolokwium odbędzie się 28 stycznia 2013 roku podczas ćwiczeń. W jego trakcie będzie można korzystać z jednej kartki formatu A4 z własnymi notatkami.
Zadania przygotowujące do II kolokwium: Część I, Część II.

Zadania z II kolokwium.

Wyniki II kolokwium.


Pierwsze kolokwium odbędzie się 19 listopada 2013 roku podczas ćwiczeń. W jego trakcie będzie można korzystać z jednej kartki formatu A4 z własnymi notatkami.
Zadania przygotowujące do I kolokwium: Część I, Część II.

Zadania z I kolokwium


Zobacz też stronę Procesów stochastycznych z roku 2010/11.


Ostatnia aktualizacja: 2014-09-16

Sławomir Michalik