Procesy stochastyczne z zastosowaniami - rok akademicki 2017/18


Wyniki egzaminu poprawkowego.

Egzamin poprawkowy odbędzie się w poniedziałek 5 marca w godzinach 10:00-13:00 w sali A314. Dopuszczeni do niego są wszyscy - niezależnie od zaliczenia ćwiczeń.

Wyniki egzaminu. Treść egzaminu: teoria, zadania .

Wyniki II kolokwium i zaliczenie ćwiczeń.

Egzamin odbędzie się w poniedziałek 5 lutego 2018 w godzinach 10:00-13:00 w sali 205.

Dodatkowe zadania przygotowawcze przed egzaminem.

Drugie kolokwium odbędzie się w poniedziałek 22 I o godz. 11:30 w 205 (zamiast wykładu). Zadania z II kolokwium.
Zadania przygotowawcze do II kolokwium: część I, część II.

Pierwsze kolokwium odbędzie się w poniedziałek 27 XI o godz. 11:30 w 205 (zamiast wykładu). Zadania z I kolokwium.
Zadania przygotowawcze do I kolokwium: część I, część II. Zobacz też wzory, których nie trzeba się uczyć na I kolokwium.

Warunki zaliczenia ćwiczeń: Odbędą się dwa kolokwia, z każdego będzie można dostać maksimum 50 punktów. Oceną końcową za zaliczenie jest: 2 (0-39 punktów z dwóch kolokwiów), 3 (40-50), 3+ (51-60), 4 (61-70), 4+ (71-80), 5 (81-100).

Do egzaminu w pierwszym terminie będą dopuszczone tylko osoby, które zaliczą ćwiczenia. Egzamin będzie pisemny. Będzie się on składał z dwóch części: teoretycznej (30 min.) za którą mozna uzyskać do 15 punktów i zadaniowej (2 godz.) za 35 punktów. Dodatkowo od ostatecznej liczby punktów z egzaminu zostanie doliczony bonus w wysokości 1/10 liczby punktów z kolokwiów. Ocena końcowa z egzaminu: 2 (0-25 punktów), 3 (26-30), 3+ (31-35), 4 (36-40), 4+ (41-45) i 5 (46-60).

Zakres materiału na część teoretyczną.


Treść zadań rozwiązywanych podczas ćwiczeń:


Tematyka wykładów:


Proponowana literatura:


Zobacz też strony procesów stochastycznych z poprzednich lat: 2010/11, 2013/14, 2014/15, 2015/16 i 2016/17.


Ostatnia aktualizacja: 2018-03-06

Sławomir Michalik