Procesy stochastyczne z zastosowaniami - rok akademicki 2016/17


Wyniki dodatkowego egzaminu poprawkowego.

Dodatkowy egzamin poprawkowy odbędzie się w poniedziałek 12 czerwca w sali A312 w godzinach 17-20.

Wyniki egzaminu poprawkowego.

Egzamin poprawkowy odbędzie się w poniedziałek 27 lutego 2017 w sali A312 w godzinach 17-20.

Wyniki egzaminu. Egzaminy będzie można obejrzeć w dniu 27 II w godz. 14:00-14:45 w pokoju 1224.

Treść zadań na egzaminie: część teoretyczna, część zadaniowa.
Egzamin odbędzie się w piątek 10 lutego 2017 w sali A312 w godzinach 10-13.

Wyniki kolokwiów i zaliczenie ćwiczeń.

Ze względu na chorobę dziecka zmuszony jestem odwołać ćwiczenia w dniu 16 stycznia 2017 o godzinie 11:30. Wykład tego dnia o godzinie 13:15 i ćwiczenia o 15:00 odbędą się zgodnie z planem. Osoby z grupy ćwiczeniowej o 11:30, które nie są w stanie przyjść o na ćwiczenia o 15 zapraszam do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej notatkami z tych ćwiczeń i do przyjścia na konsultacje w najbliższy piątek.

Notatki do ćwiczeń z 16 stycznia. Strony: 1-2, 3-4, 5.

Treść zadań na II kolokwium: grupa I, grupa II.
Drugie kolokwium odbędzie się w poniedziałek 23 stycznia podczas ćwiczeń. Zadania przygotowawcze do II kolokwium: część I, część II.

Treść zadań na I kolokwium: grupa I, grupa II.
Pierwsze kolokwium odbędzie się w poniedziałek 21 listopada podczas ćwiczeń. Zadania przygotowawcze do I kolokwium: część I, część II. Zobacz też wzory, których nie trzeba się uczyć na I kolokwium.

Warunki zaliczenia ćwiczeń: Odbędą się dwa kolokwia, z każdego będzie można dostać maksimum 50 punktów. Oceną końcową za zaliczenie jest: 2 (0-39 punktów z dwóch kolokwiów), 3 (40-50), 3+ (51-60), 4 (61-70), 4+ (71-80), 5 (81-100).

Do egzaminu w pierwszym terminie będą dopuszczone tylko osoby, które zaliczą ćwiczenia. Egzamin będzie pisemny. Będzie się on składał z dwóch części: teoretycznej (30 min.) za którą mozna uzyskać do 15 punktów i zadaniowej (2 godz.) za 35 punktów. Podczas części zadaniowej będzie można korzystać z 1 kartki A4 jednostronnej własnych notatek. Dodatkowo od ostatecznej liczby punktów z egzaminu zostanie doliczony bonus w wysokości 1/10 liczby punktów z kolokwiów. Ocena końcowa z egzaminu: 2 (0-25 punktów), 3 (26-30), 3+ (31-35), 4 (36-40), 4+ (41-45) i 5 (46-60).

Zakres materiału na część teoretyczną.

Dodatkowe zadania przygotowawcze przed egzaminem.


Treść zadań rozwiązywanych podczas ćwiczeń:


Tematyka wykładów:


Proponowana literatura:


Zobacz też strony procesów stochastycznych z poprzednich lat: 2010/11, 2013/14, 2014/15 i 2015/16.


Ostatnia aktualizacja: 2017-06-14

Sławomir Michalik