A+ CATEGORY SCIENTIFIC UNIT

Okutsu invariants and Newton polygons

Volume 145 / 2010

Jordi Guàrdia, Jesús Montes, Enric Nart Acta Arithmetica 145 (2010), 83-108 MSC: Primary 11S15; Secondary 11Y05, 11Y40. DOI: 10.4064/aa145-1-5

Authors

 • Jordi GuàrdiaDepartament de Matemàtica Aplicada IV
  Escola Politècnica Superior
  d'Enginyera de Vilanova i la Geltrú
  Av. Víctor Balaguer s//n
  E-08800 Vilanova i la Geltrú, Catalonia, Spain
  e-mail
 • Jesús MontesDepartament de Ciències
  Econòmiques i Socials
  Facultat de Ciències Socials
  Universitat Abat Oliba CEU
  Bellesguard 30
  E-08022 Barcelona, Catalonia, Spain
  e-mail
 • Enric NartDepartament de Matemàtiques
  Universitat Autònoma de Barcelona
  Edifici C
  E-08193 Bellaterra, Barcelona, Catalonia, Spain
  e-mail

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image