A+ CATEGORY SCIENTIFIC UNIT

Szacowanie parametrów rozkładu za pomocą statystyk z próbki uporządkowanej

Volume 5 / 1960

E. Fidelis, R. Zielinski Applicationes Mathematicae 5 (1960), 149-154 DOI: 10.4064/am-5-2-149-154

Authors

  • E. Fidelis
  • R. Zielinski

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image