O estymacji liczności populacji za pomocą metody łowienia i znakowania

Volume 6 / 1962

Pin Czen, Dzo-I Dzan Applicationes Mathematicae 6 (1962), 51-63 DOI: 10.4064/am-6-1-51-63

Authors

  • Pin Czen
  • Dzo-I Dzan

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image