Całki względem modułu z kwadratów pełnych całek eliptycznych

Volume 6 / 1962

M. Życzkowski Applicationes Mathematicae 6 (1962), 65-78 DOI: 10.4064/am-6-1-65-78

Authors

  • M. Życzkowski

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image