O pewnej uogólnionej postaci funkcji gęstości i jej zastosowaniu do badania rozkładu oporu oporników

Volume 9 / 1966

A. Plucińska Applicationes Mathematicae 9 (1966), 9-19 DOI: 10.4064/am-9-1-9-19

Authors

  • A. Plucińska

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image