A+ CATEGORY SCIENTIFIC UNIT

Doctorates

 • Zawalski Bartłomiej: Application of algebraic methods in geometric tomography
  Promotor: dr hab. Michał Wojciechowski
  15 January 2024
  Reviewers: dr hab. Marcin Bobieński, dr hab. Tomasz Kania, prof. Dmitry Ryabogin
 • Skrzeczkowski Jakub: Singular limits and rough behavior in evolutionary equations arising in physics and biology
  Promotor: prof. dr hab. Piotr Gwiazda
  19 June 2023
  Reviewers: prof. dr hab. Grzegorz Karch, prof. Pierre-Emmanuel Jabin, dr hab. Ewelina Zatorska
 • Krajczok Jacek: Modular properties of locally compact quantum groups (pol. Własności modularne lokalnie zwartych grup kwantowych)
  Promotor: prof. dr hab. Piotr Sołtan
  24 October 2022
  Reviewers: dr hab. Anna Wysoczańska-Kula, prof. Michel Brannan, prof. Sergiy Neshveyev
 • Tyc Adam: Zigzag structure in triangulations of surfaces
  Promotor: dr. hab. Mark Pankov
  24 October 2022
  Reviewers: dr hab. Światosław Gal, prof. dr hab. Jarosław Grytczuk, prof. dr hab. Tomasz Łuczak
 • Maślanka Łukasz: Asymptotic properties of Robinson-Schensted-Knuth algorithm and jeu de taquin
  Promotor: prof. dr hab. Piotr Śniady
  24 October 2022
  Reviewers: prof. Paweł Hitczenko, prof. Neil O'Connell, prof. Cedric Lecouvey
 • Rupniewski Filip: Ranks of tensors, related varieties and rank additivity property for small cases
  Promotor: dr hab. Jarosław Buczyński
  25 April 2022
  Reviewers: prof. dr hab. Jerzy Weyman, prof. dr hab. Tomasz Szemberg, prof. Luca Chiantini
 • Schino Jacopo: Ground state, bound state, and normalized solutions to semilinear Maxwell and Schrödinger equations (pol. Stany podstawowe, stany związane oraz unormowane rozwiązania półliniowych równań Maxwella i Schrödingera)
  Promotor: dr hab. Jarosław Mederski
  25 October 2021
  Reviewers: prof. dr hab. Piotr Rybka, dr Michał Kowalczyk, prof. Giusi Vaira
 • Czudek Klaudiusz : Ergodic properties of certain iterated function systems arising in partially hyperbolic dynamics (pol. Ergodyczne własności pewnych iterowanych układów funkcyjnych związanych z dynamiką częściowo hiperboliczną)
  Promotor: prof. dr hab. Tomasz Szarek
  25 October 2021
  Reviewers: prof. dr hab. Krzysztof Frączek, prof. dr hab. Dariusz Buraczewski, dr hab. Krzysztof Barański
 • Ayoush Rami: On the theory of s-Riesz sets
  Promotor: dr hab. Michał Wojciechowski
  21 June 2021
  Reviewers: prof. Paul Müller, prof. Maria Roginskaya, prof. dr hab. Paweł Strzelecki
 • Mohammadpour Bejargafsheh Reza : Thermodynamic formalism and multifractal analysis for matrix cocycles and solenoids (pol. Formalizm termodynamiczny i analiza multifraktalna dla kocykli macierzowych i solenoidów)
  Promotor: dr hab. Michał Rams
  05 February 2021
  Reviewers: prof. dr hab. Piotr Oprocha, prof. dr hab. Anna Zdunik, prof. Károly Simon
 • Kijowski Antoni: Mean value property approach to various notions of harmonicity on Euclidean spaces, Carnot groups and metric measure spaces
  Promotor: dr hab. Tomasz Adamowicz
  27 October 2020
  Reviewers: dr hab. Anna Zatorska-Goldstein, prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński, dr Mikko Parviainen
 • Majewski Szymon: Applications of Entropy functionals in Computational Statistics (pol. Zastosowania funkcjonałów Entropijnych w Statystyce Obliczeniowej)
  Promotor: dr hab. Błażej Miasojedow, dr Alain Durmus (pomocniczy)
  29 June 2020
  Reviewers: dr hab. Marcin Magdziarz, prof. dr hab. Szymon Peszat
 • Tobolski Mariusz: The local triviality of noncommutative principal bundles (pol. Lokalna trywialność nieprzemiennych wiązek głównych)
  Promotor: prof. dr hab. Piotr M. Hajac
  29 June 2020
  Reviewers: dr hab. Piotr Mikołaj Sołtan, dr Makoto Yamashita
 • Zhang Haonan: Some problems in noncommutative analysis
  Promotor: prof. Adam Skalski, prof. Quanhua Xu
  24 October 2019
  Reviewers: dr hab. Bartosz Kwaśniewski, dr hab. Pierre Fima
 • Pełka Tomasz: Gładkie płaszczyzny Q-homologiczne spełniające hipotezę o ujemności (ang.Smooth Q-homology planes satisfying the Negativity Conjecture)
  Promotor: dr hab. Karol Palka
  24 October 2019
  Reviewers: prof. dr hab. Wojciech Kucharz, prof. Mikhail Zaidenberg
 • Odrzygóźdź Tomasz : Skręcone ściany w grupach losowych (ang. Bent walls in random groups)
  Promotor: dr hab. Piotr Nowak, dr Piotr Przytycki (pomocniczy)
  18 June 2019
  Reviewers: dr John Mackay, prof. dr hab. Jacek Świątkowski
 • Sawicki Damian: O geometrii przestrzeni metrycznych zdefiniowanych przez działania grup: od obrotów okręgu po superekspandery (ang. On the geometry of metric spaces defined by group actions: from circle rotations to super-expanders)
  Promotor: dr hab. Piotr Nowak
  18 October 2018
  Reviewers: dr hab. Światosław Gal, dr Rufus Willett
 • Bilski Paweł: T_0 - przestrzenie Aleksandrowa, ich granice, własności i zastosowania (ang. T_0 - Alexandroff spaces, their limits, properties and applications)
  Promotor: prof. dr hab. Marek Golasiński
  18 October 2018
  Reviewers: prof. dr hab. Stanisław Betley, prof. dr hab. Witold Marciszewski
 • Wasilewski Mateusz: O q-zdeformowanych algebrach von Neumanna (ang. On q-deformed von Neumann algebras)
  Promotor: dr hab. Adam Skalski
  22 June 2018
  Reviewers: prof. Roland Speicher, prof. Éric Ricard, dr hab. Janusz Wysoczański
 • Czuroń Alan: O działaniach grup na przestrzeniach Banacha i uogólnionej własności (T) (ang. On group actions on Banach spaces and generalised property (T))
  Promotor: dr hab. Michał Wojciechowski
  25 January 2018
  Reviewers: dr. hab. Jan Dymara, prof. dr hab. Wojciech Banaszczyk
 • Jin Lei: Embedding problems for real and discrete time flows on compact spaces (pol. Zagadnienia zanurzania dla potoków na przestrzeniach zwartych z czasem ciągłym oraz dyskretnym)
  Promotor: prof. dr hab. Tomasz Downarowicz, dr hab. Yonatan Gutman (pomocniczy)
  25 January 2018
  Reviewers: dr hab. Dominik Kwietniak, prof. dr hab. Krzysztof Frączek
 • Lewulis (Karasek) Paweł: Liczby prawie pierwsze w różnych konfiguracjach (ang. Almost primes in various settings)
  Promotor: dr hab. Maciej Radziejewski, dr. Piotr Achinger (pomocniczy)
  25 January 2018
  Reviewers: prof. Janos Pintz, dr James Maynard
 • Qiao Yixiao : Growth parameters and chaos in discrete dynamics (pol. Parametry wzrostu oraz chaos w dynamice dyskretnej)
  Promotor: dr hab. Yonatan Gutman
  25 January 2018
  Reviewers: dr. hab. Piotr Oprocha, prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk
 • Starostka Maciej: E-kohomologiczny indeks Conleya (ang. E-cohomological Conley index)
  Promotor: prof. dr hab. Marek Izydorek
  22 June 2017
  Reviewers: prof. dr hab. Roman Srzednicki, prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec
 • Kozyra Paweł: Optymalne oszacowania momentów kombinacji liniowych statystyk pozycyjnych i k-tych rekordów (ang. Sharp bounds on the moments of linear combinations of order statistics and kth records)
  Promotor: prof. dr hab. Tomasz Rychlik
  22 June 2017
  Reviewers: dr hab. Anna Dembińska, prof. dr hab. Władysław Szczotka
 • Józiak Paweł: Obrazy Hopfa w lokalnie zwartych grupach kwantowych (ang. Hopf images in locally compact quantum groups)
  Promotor: dr hab. Piotr Sołtan, dr Paweł Kasprzak (pomocniczy)
  20 April 2017
  Reviewers: prof. dr Julien Bichon, dr hab. Marcin Marciniak
 • Paździorek Przemysław: Asymptotyczne zachowanie stochastycznych modeli różnicowania się komórek macierzystych
  Promotor: prof. dr hab. Ryszard Rudnicki, dr hab. Anna Marciniak-Czochra (kopromotor)
  20 October 2016
  Reviewers: dr hab. Marek Bodnar, prof. dr hab. Aleksander Weron
 • Sobota Damian: Niezmienniki kardynalne continuum i zbieżność miar na przestrzeniach zwartych (ang. Cardinal invariants of the continuum and convergence of measures on compact spaces)
  Promotor: prof. dr hab. Piort Koszmider
  20 October 2016
  Reviewers: dr hab. Wiesław Kubiś, prof. dr hab. Witold Marciszewski
 • Zwoleński Paweł: Matematyczne modele ewolucji fenotypowej w populacjach płciowych i ich własności asymptotyczne
  Promotor: prof. dr hab. Ryszard Rudnicki, dr Radosław Wieczorek (pomocniczy)
  20 October 2016
  Reviewers: prof. dr hab. Jerzy Kozicki, prof. dr hab. Mirosław Lachowicz
 • Ohrysko Przemysław: Spektralne własności miar
  Promotor: dr hab. Michał Wojciechowski
  20 October 2016
  Reviewers: prof. dr hab. Jacek Dziubański, prof. dr hab. Krzysztof Stempak
 • Lubawski Wojciech: Odwzorowania pomiędzy przestrzeniami klasyfikującymi dla grup unitarnych (ang. Maps between classifying spaces of the unitary group)
  Promotor: prof. dr hab. Stefan Jackowski, dr Krzysztof Ziemiański (pomocniczy)
  20 October 2016
  Reviewers: prof. dr hab. Stanisław Betley, prof. dr. Jesper Møller
 • Strzałkowski Karol: Lipschitzowska objętość symplicjalna (ang. Lipschitz simplicial volume)
  Promotor: dr hab. Andrzej Weber, dr Piotr Nowak (pomocniczy)
  23 June 2016
  Reviewers: dr hab. Światosław Gal, prof. dr Clara Lӧh
 • Ambroży Zofia: O pewnych zastosowaniach twierdzenia Liona
  Promotor: prof. dr hab. Wiesław Pawłucki
  23 June 2016
  Reviewers: prof. dr hab. Krzysztof Kurdyka, prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec
 • Wang Simeng: Pewne zagadnienia analizy harmonicznej na grupach kwantowych (ang. Some problems in harmonic analysis on quantum groups)
  Promotor: dr hab. Adam Skalski, prof. dr Quanhua Xu (kopromotor)
  23 June 2016
  Reviewers: prof. dr Gilles Pisier, dr hab. Janusz Wysoczański
 • Kowalski Piotr: Zastosowanie metod wariacyjnych i metod punktu stałego w badaniu wybranych zagadnień brzegowych Dirichleta (ang. Variational and fixed points methods applied to selected Dirichlet boundary value problems)
  Promotor: dr hab. Marek Galewski, dr Piotr Kalita (pomocniczy)
  14 April 2016
  Reviewers: dr hab. Anna Ochal, dr hab. Aleksander Cwiszewski
 • Kuciński Łukasz : Optymalne zarządzanie nadwyżką finansową w ubezpieczeniach
  Promotor: prof. dr hab. Lesław Gajek
  22 October 2015
  Reviewers: prof. dr hab. Tomasz Rolski, prof. dr hab. Łukasz Stettner
 • Kanigowski Adam: Własności ergodyczne gładkich potoków na powierzchniach
  Promotor: prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk, dr Joanna Kułaga-Przymus (pomocniczy)
  18 June 2015
  Reviewers: prof. dr hab. Krzysztof Frączek, prof. dr hab. Tomasz Downarowicz
 • Miziuła Patryk: Porównanie momentów mieszanek uporządkowanych rozkładów
  Promotor: prof. dr hab. Romasz Rychlik
  30 April 2015
  Reviewers: dr hab. Marek Kałuszka, prof. dr hab. Wojciech Niemiro
 • Szarek Tomasz Zachary: Operatory Calderóna-Zygmunda w analizie harmonicznej klasycznych rozwinięć ortogonalnych
  Promotor: dr hab. inż. Adam Nowak
  30 April 2015
  Reviewers: prof. dr Giancarlo Mauceri, dr hab. Adam Osękowski, prof. dr hab. Leszek Skrzypczak
 • Rogala Tomasz: Konstrukcja ceny kalkulacyjnej dla rynku z proporcjonalnymi kosztami za transakcje
  Promotor: prof. dr hab. Łukasz Stettner
  23 January 2015
  Reviewers: prof. dr hab. Zbigniew Palmowski, prof. dr hab. Leszek Słomiński
 • Przewocki Janusz : Teoria homologii Milnora-Thurstona dla pewnych dzikich przestrzeni topologicznych
  Promotor: dr hab. Andreas Zastrow
  23 January 2015
  Reviewers: prof. dr hab. Stefan Jackowski, prof. dr hab. Stanisław Spież
 • Burczak Jan : Regularność rozwiązań nieliniowych, niediagonalnych układów ewolucyjnych
  Promotor: prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski, doc. dr Petr Kaplický,
  23 January 2015
  Reviewers: prof. dr hab. Grzegorz Karch, prof. dr hab. Paweł Strzelecki
 • Kubat Łukasz: Struktura i reprezentacje algebr plaktycznych
  Promotor: prof. dr hab. Jan Okniński
  24 October 2014
  Reviewers: prof. dr hab. Edmund Puczyłowski, prof. dr hab. Agata Smoktunowicz
 • Kwela Adam: Kombinatoryczne i deskryptywne własności ideałów na zbiorach przeliczalnych
  Promotor: prof. dr hab. Piotr Zakrzewski, dr Marcin Sabok (pomocniczy)
  24 October 2014
  Reviewers: dr hab. Tomasz Weiss, dr hab. Taras Banakh
 • Krupski Mikołaj: Topologiczne i liniowe własności przestrzeni funkcji ciągłych
  Promotor: prof. dr hab. Witold Marciszewski
  24 October 2014
  Reviewers: dr hab. Kazimierz Alster, dr hab. Tadeusz Dobrowolski
 • Bogucki Radosław: Zbieżność półgrup operatorów związanych z kawałkami deterministycznymi procesami Markowa, z zastosowaniami
  Promotor: prof.dr hab. Adam Bobrowski
  26 June 2014
  Reviewers: prof. dr hab. Jacek Banasiak, prof. dr hab. Krzysztof Bogdan
 • Zieliński Przemysław: Metody spektralne i topologiczne w badaniu rozwiązalności równań semi-liniowych w przestrzeniach Hilberta (ang. Spectral and topological methods in the study of solvability of semilinear equations in Hilbert spaces)
  Promotor: prof. dr hab. Bogdan Przeradzki
  24 April 2014
  Reviewers: prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk, prof. dr hab. Roman Srzednicki
 • Maksymiuk Jakub: Rozpiętość kohomologiczna LS-indeksu i rozwiązania okresowe układów hamiltonowskich
  Promotor: prof. dr bab. Marek Izydorek
  23 January 2014
  Reviewers: prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec, prof. dr hab. Klaudiusz Wójcik
 • Makowska Justyna: Operatory generowane przez odwzorowania typu Morse’a-Smale’a
  Promotor: prof. dr hab. Anatolij Antonevich
  24 October 2013
  Reviewers: dr hab. Dariusz Cichoń, dr hab. Krzysztof Rudol
 • Rudź Marcin, Kamil: Wybrane oszacowania prawdopodobieństwa ruiny
  Promotor: prof. dr hab. Lesław Gajek
  24 October 2013
  Reviewers: prof. dr hab. Wojciech Niemiro, prof. dr hab. Tomasz Rolski
 • Krzeszowiec Michał, Jan: Analiza składek ubezpieczeniowych w oparciu o teorię skumulowanej perspektywy Kahnemana-Tversky’eg
  Promotor: dr hab. Marek Kałuszka
  20 June 2013
  Reviewers: prof. dr hab. Wojciech Niemiro, prof. dr hab. Tomasz Rolski
 • Signerska Justyna, Hanna: Własności dynamiczne odwzorowań występujących w pewnych modelach aktywności komórek nerwowych i obwodów elektrycznych (ang. Dynamical properties of maps arising in some models of neuron activity and electrical circuits)
  Promotor: prof. dr hab. Wacław Marzantowicz
  20 June 2013
  Reviewers: prof. dr hab. Paweł Góra, prof. dr hab. Grzegorz Świątek
 • Farnik Michał, Piotr: Wokół hipotezy Chevalleya
  Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Jelonek
  11 April 2013
  Reviewers: dr hab. Tomasz Szemberg, prof. dr hab. Jarosław Wiśniewski
 • Rudnik Jan, Adam: Nieprzemienna topologia potrójnie pullbackowych C*-algebr (ang. The noncommutative topology of triple-pullback C*- algebras)
  Promotor: dr hab. Piotr M. Hajac
  24 January 2013
  Reviewers: dr Ludwik Dąbrowski, dr hab. Piotr Sołtan
 • Lasoń Michał: Zbiory K-prostokreślne w geometrii afinicznej (ang. K-uniruled sets in affine geometry)
  Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Jelonek
  24 January 2013
  Reviewers: dr hab. Mariusz Koras, prof. dr hab. Wojciech Kucharz
 • Frąckiewicz Piotr: Zastosowanie matematycznych metod informacji kwantowej w teorii gier (ang. Application of mathematical methods of quantum information to game theory)
  Promotor: dr hab. Jarosław Pykacz
  25 October 2012
  Reviewers: prof. dr hab. Marek Kuś, prof. dr hab. Maciej Mączyński, prof. dr hab. Maciej Lewenstein
 • Zakarczemny Maciej: Liczba rozwiązań w iloczynie kartezjańskim przedziałów, jednorodnego równania liniowego o współczynnikach ze skończonej grupy abelowej (Number of solutions in a box of a linear homogeneous equation in a finite Abelian group)
  Promotor: prof. dr hab. Andrzej Schinzel
  22 June 2012
  Reviewers: dr hab. Tomasz Schoen, dr hab. Mariusz Skałba
 • Michałek Mateusz: Rozmaitości toryczne: filogenetyka i kategorie pochodne (ang.Toric varieties: phylogenetics and derived categories)
  Promotor: prof. dr Laurent Manivel, prof. dr hab. Jarosław Wiśniewski
  19 April 2012
  Reviewers: prof. dr hab. Andrzej Białynicki-Birula, dr hab. Tomasz Szemberg, prof. dr Bernd Sturmfels
 • Szostakiewicz Michał: Własności stanów równowagi dla przekształceń przestrzeni rzutowych
  Promotor: prof. dr hab. Anna Zdunik
  19 April 2012
  Reviewers: prof. dr hab. Feliks Przytycki, prof. dr hab. Grzegorz Świątek
 • Lubowiecki Paweł: Cykle graniczne i uogólnione całki Abelowe w układzie Hessa – Appelrota oraz w trójwymiarowym układzie Lotki - Volterry
  Promotor: prof. dr hab. Henryk Żołądek
  26 January 2012
  Reviewers: prof. dr hab. Witold Respondek, prof. dr hab. Piotr Zgliczyński
 • Wyłupek Grzegorz: Testy adaptacyjne dla wybranych problemów testowania (ang. Data-driven tests for selected testing problems)
  Promotor: prof. dr hab. Teresa Ledwwina
  27 October 2011
  Reviewers: prof. dr hab. Jarosław Bartoszewicz, prof. dr hab. Jan Mielniczuk
 • Jóźwikowski Michał: Teoria sterowania optymalnego na algebroidach quasi-Liego (ang. Optimal control theory on almost Lie algebroids)
  Promotor: prof. dr hab. Janusz Grabowski
  27 October 2011
  Reviewers: prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk, prof. dr hab. Jan Kubarki
 • Nowakowski Bernard: Istnienie regularnych rozwiązań równań cieczy mikropolarnych w trójwymiarowych obszarach cylindrycznych (ang. On existence of regular solutions to micropolar fluid equations in three dimensional cylindical domains)
  Promotor: prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski
  27 October 2011
  Reviewers: prof. dr hab. Grzegorz Łukaszewicz, prof. dr hab. Jan Cholewa
 • Strobin Filip: Generyczność i porowatość pewnych podzbiorów przestrzeni funkcyjnych (ang. Genericity and porosity of some subsets of function spaces)
  Promotor: prof. dr hab. Jacek Jachymski
  27 October 2011
  Reviewers: prof. dr hab. Piotr Mankiewicz, prof. dr hab. Piotr Zakrzewski
 • Ostaszewska Urszula: Funkcjonał dualny w sensie Legendre'a do spektralnego wykładnika dla pewnych klas operatorów funkcjonalnych
  Promotor: prof. dr hab. Anatolij Antonevich
  09 June 2011
  Reviewers: prof. dr hab. Jan Kisyński, prof. dr hab. Jerzy Ombach
 • Rusinek Anna: Własności rozwiązań równania Musieli z szumem Levy'ego (ang. Properties of solutions to the Musiela equation with Levy noise)
  Promotor: prof. dr hab. Jerzy Zabczyk
  27 January 2011
  Reviewers: prof. dr hab. Tomasz Bojdecki, dr hab. Anna Chojnowska-Michalik
 • Öztürk Özer: Wybrane zagadnienia o wielomianach Thoma i wiązkach wektorowych (Selected topics on Thom polynomials and vector bundles)
  Promotor: prof. dr hab. Piotr Pragacz
  22 October 2010
  Reviewers: dr hab. Sławomir Cynk, prof. dr hab. Jarosław Wiśniewski
 • Piasecki Tomasz: Stacjonarne równania Naviera-Stokesa dla płynu ściśliwego z niejednorodnymi warunkami brzegowymi typu poślizgu. Istnienie i regularność rozwiązań
  Promotor: dr hab. Piotr Mucha
  22 October 2010
  Reviewers: dr hab. Grzegorz Karch, Prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski
 • Motyka Wojciech: Analiza spektralna wybranych klas nieograniczonych macierzy Jacobiego
  Promotor: prof. dr hab. Jan Janas
  18 June 2010
  Reviewers: dr hab. Juriy Tomilov, prof. dr hab. Ryszard Szwarc
 • Andrzejewski Krzysztof: Transformacja Newtona a krzywizny zewnętrzne foliacji i dystrybucji
  Promotor: prof. dr hab. Paweł Walczak
  18 June 2010
  Reviewers: prof. dr hab. Janusz Grabowski, dr hab. Bogusław Hajduk
 • Styborski Marcin: Niezmienniki topologiczne dla potoków z symetriami: indeks Conleya i stopień odwzorowania
  Promotor: dr hab. Marek Izydorek
  16 April 2010
  Reviewers: prof. dr hab. Sławomir Rybicki, dr hab. Klaudiusz Wójcik
 • Pietrzkowski Gabriel: Całkowe reprezentacje operatorów separowalnych na lokalnie zwartych grupach abelowych
  Promotor: prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk
  16 April 2010
  Reviewers: dr. hab. Paweł Horodecki, dr hab. Kazimierz Napiórkowski
 • Kawa Paweł: Relacje równoważności w modelu Solovaya. Geometryczna struktura warunków forsingowych
  Promotor: prof. dr hab. Janusz Pawlikowski
  21 January 2010
  Reviewers: dr hab. Piotr Koszmider, dr hab. Piotr Zakrzewski
 • Jaszuńska Joanna: Algebry chińskie
  Promotor: prof. dr hab. Jan Okniński
  23 October 2009
  Reviewers: prof. dr hab. Edmund Puczyłowski, prof. dr hab. Daniel Simson
 • Źrałek Bartosz: O deterministycznej złożoności problemów teorii liczb i kryptografii
  Promotor: dr hab. Jacek Pomykała
  23 October 2009
  Reviewers: prof. dr hab. Jerzy Browkin, dr hab. Mieczysław Kula
 • Kęska Sergiusz: Wieloprzekątniowe i klasyczne macierze Hausdorffa oraz ich własności regularności i permutacyjnej przekształcalności, a także zagadnienia ciągłego i nieskończonego wymiaru w twierdzeniach typu Toeplitza
  Promotor: dr hab. Janusz Czyż
  23 October 2009
  Reviewers: prof. dr hab. Paweł Domański, prof. dr. hab. Jan Janas, prof. dr hab. Jan Stochel
 • Kucharski Rafał: Ciągłość optymalnych strategii inwestycyjnych na rynkach finansowych
  Promotor: prof. dr hab. Łukasz Stettner
  18 June 2009
  Reviewers: dr hab. Szymon Peszat, prof. dr hab. Leszek Słonimski
 • Kwasniewski Bartosz: Analiza spektralna operatorów generujących nieodwracalne układy dynamiczne
  Promotor: prof. dr hab. Andrei Lebedev
  23 January 2009
  Reviewers: prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk, prof. dr hab. Jan Stochel
 • Rupniewski Marek: Geometria dystrybucji afinicznych parzystego rzędu i ich krzywe osobliwe
  Promotor: prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk
  23 January 2009
  Reviewers: dr hab. Piotr Mormul, dr hab. Zbigniew Bartosiewicz
 • Kędzierski Oskar: Osobliwości ilorazowe i przestrzenie moduli
  Promotor: prof. dr hab. Jarosław Wiśniewski
  23 January 2009
  Reviewers: dr hab. Adrian Langer, dr hab. Tomasz Szemberg
 • Miłoś Piotr: Twierdzenia graniczne fluktuacji procesów przebywania dla układów gałązkowych
  Promotor: prof. dr hab. Tomasz Bojdecki
  24 October 2008
  Reviewers: prof. dr hab. Adam Jakubowski, dr hab. Szymon Peszat
 • Kryński Wojciech: Problemy równoważności dystrybucji stycznych oraz równań różniczkowych zwyczajnych
  Promotor: prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk
  24 October 2008
  Reviewers: prof. dr hab. Witold Respondek, dr hab. Paweł Nurowski
 • Wilczyński Bartosz: Stochastic logical networks: a mathematical framework for gene network reconstruction
  Promotor: prof. dr hab. Jerzy Tiuryn
  25 January 2008
  Reviewers: prof. dr hab. Jacek Błażewicz, prof. dr hab. Ryszard Rudnicki
 • Przytycki Piotr: Twierdzenie o punkcie stałym dla niedodatniej krzywizny symplicjalnej
  Promotor: prof. dr hab. Jacek Świątkowski
  25 January 2008
  Reviewers: prof. dr hab.Tadeusz Januszkiewicz, prof. dr hab. Henryk Toruńczyk
 • Cieślak Tomasz: Własności rozwiązań quasiliniowych układów równań parabolicznych opisujących chemotaksję
  Promotor: dr hab. Dariusz Wrzosek
  25 January 2008
  Reviewers: dr hab. Paweł Strzelecki, prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski
 • Delong Łukasz: Optymalne strategie inwestycyjne na rynku finansowym z szumem Lévy'ego, wraz z zastosowaniami w ubezpieczeniach
  Promotor: prof. dr hab. Łukasz Stettner
  26 October 2007
  Reviewers: prof. dr hab. Leszek Słomiński, prof. dr hab. Aleksander Weron
 • Głąb Szymon: O pewnych problemach deskryptywnej teorii mnogości w analizie rzeczywistej
  Promotor: prof. dr hab. Marek Balcerzak
  26 October 2007
  Reviewers: dr hab. Ireneusz Recław, dr hab. Piotr Zakrzewski
 • Portnyahin Dmytro: Maximum principle and regularity of solutions to quasilinear nondiagonal parabolic systems
  Promotor: prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski.
  26 October 2007
  Reviewers: prof. dr hab. Grzegorz Karch, prof. dr hab. Dariusz Wrzosek
 • Wieczorek Radoslaw: Procesy fragmentacji, koagulacji i dyfuzji jako granice indywidualnych modeli agregacyjnych
  Promotor: prof. dr hab. Ryszard Rudnicki
  21 June 2007
  Reviewers: dr hab. Adam Bobrowski, prof. dr hab. Łukasz Stettner
 • Michalik Daria: Przekształcenia w iloczyny kartezjańskie krzywych Sierpińskiego, względnie ich niezwartych odpowiedników
  Promotor: prof. dr hab. Henryk Toruńczyk
  21 June 2007
  Reviewers: prof. dr hab. Józef Krasinkiewicz, prof. dr hab. Paweł Krupski
 • Adamczak Radosław: Nierówności i prawa iterowanego logarytmu dla U-statystyk
  Promotor: dr hab. Rafał Latała
  21 June 2007
  Reviewers: dr hab. Krzysztof Oleszkiewicz, dr hab. Tadeusz Inglot
 • Dymkowska Jolanta: Zastosowanie analizy nieliniowej i metod topologicznych do badania bifurkacji w okresowym problemie Plateau oraz pewnych wariacyjnych zagadnieniach mechaniki sprężystej
  Promotor: dr hab. Andrzej Borysowicz
  08 June 2006
  Reviewers: prof. dr hab. Grzegorz Łukaszewicz, prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski
 • Bechler Paweł: Aproksymacja nieliniowa za pomocą układów falkowych w przestrzeniach typu BV
  Promotor: prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk
  26 January 2006
  Reviewers: prof. dr hab. Zbigniew Ciesielski, prof. dr hab. Henryk Woźniakowski
 • Palczewski Jan: Impulsowe portfele inwestycyjne: modelowanie rynku, zabezpieczanie, optymalizacja
  Promotor: prof. dr hab. Łukasz Stettner
  21 October 2005
  Reviewers: prof. dr hab. Adam Paszkiewicz, dr hab. Marek Rutkowski
 • Górak Rafał: Nieliniowa struktura przestrzeni funkcji ciągłych
  Promotor: prof. dr hab. Witold Marciszewski
  21 October 2005
  Reviewers: dr hab.Tadeusz Dobrowolski, prof. dr hab. Roman Pol
 • Kozłowski Wojciech: Laplace type operators: Dirichlet problem
  Promotor: dr hab. Antoni Pierzchalski
  21 October 2005
  Reviewers: dr hab. Aleksander Strasburger, prof. dr hab. Paweł Walczak
 • Smela Krzysztof: Podprzestrzenie Hp rozpinane przez podciągi bazy Haara dla 0 < p < 1
  Promotor: prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk
  17 June 2005
  Reviewers: prof. dr hab. Paweł Domański, dr hab. Anna Kamont
 • Baran Michał: Wybrane zagadnienia minimalizacji ryzyka w stochastycznych modelach rynków finansowych
  Promotor: prof. dr hab. Łukasz Stettner
  17 June 2005
  Reviewers: dr hab. Jacek Jakubowski, prof. dr hab.Jerzy Zabczyk
 • Zajkowski Krzysztof: Promień spektralny operatorów generowanych przez układy dynamiczne
  Promotor: prof. dr hab. Anatolij Antonevich
  28 January 2005
  Reviewers: prof. dr hab. Jan Kisyński, prof. dr hab. Jerzy Ombach
 • Zatorska-Goldstein Anna: Bardzo słabe rozwiązania nieliniowych równań subeliptycznych
  Promotor: dr hab. Henryk Kołakowski
  18 June 2004
  Reviewers: prof. dr hab. Tadeusz Iwaniec, prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski
 • Filipów Rafał: Własność różnicy w sensie de Bruijna dla rodzin funkcji mierzalnych
  Promotor: dr hab. Ireneusz Recław
  18 June 2004
  Reviewers: prof. dr hab. Marek Balcerzak, prof. dr hab. Roman Ger
 • Kysiak Marcin: Własności ideałów miary Lebesgue'a i kategorii Baire'a
  Promotor: dr hab. Piotr Zakrzewski
  18 June 2004
  Reviewers: dr hab. Witold Marciszewski, dr hab. Janusz Pawlikowski
 • Osajda Damian: The topology of the punctured Banach-Mazur compacta
  Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Januszkiewicz
  30 January 2004
  Reviewers: prof. dr hab. Czesław Bessaga, dr hab. Paweł Krupski, prof. dr hab. Maria Moszyńska
 • Kliś Kamila: Hyperrefleksywność i k-hyperrefleksywność podprzestrzeni operatorów
  Promotor: dr hab. Marek Ptak
  22 October 2003
  Reviewers: dr hab. Marek Kosiek, dr hab. Andrzej Sołtysiak
 • Aleksiejczyk Marek: Własności obrazów liczbowych macierzy
  Promotor: prof. dr hab. Jaroslav Zemanek
  23 January 2003
  Reviewers: doc. dr hab. Andrzej Pokrzywa, dr hab. Krystyna Ziętak
 • Tsedenbayar Dashdondog: Some properties of the Volterra and Cesaro operators
  Promotor: prof. dr hab. Jaroslav Zemanek
  25 October 2002
  Reviewers: prof. dr hab. Jan Janas, prof. dr hab. Tadeusz Pytlik
 • Królak Ilona: Algebry von Neumanna związane z ogólnymi relacjami komutacji
  Promotor: prof. dr hab.Marek Bożejko
  24 October 2002
  Reviewers: dr hab. Romuald Lenczewski, prof. dr hab. Stanisław L. Woronowicz
 • Sadovyj Roman: Wybrane zagadnienia sterowania stochastycznego z kryterium wrażliwym na ryzyko
  Promotor: prof. dr hab. Łukasz Stettner
  14 June 2002
  Reviewers: prof. dr hab. Aleksander Weron, prof. dr hab. Jerzy Zabczyk
 • Salehipourmehr Saeed: Herbrand Consistency in Arithmetics with Bounded Induction
  Promotor: prof. dr hab. Zofia Adamowicz
  14 June 2002
  Reviewers: prof. dr hab. Henryk Kotlarski, dr hab. Marcin Mostowski
 • Michalik Sławomir: Dystrybucje Laplace'a o nośniku w stożku
  Promotor: dr hab. Grzegorz Łysik
  25 January 2002
  Reviewers: prof. dr hab. Jan Kisyński, prof. dr hab.. Ewa Ligocka
 • Górska Joanna: Maksymalne pokojarzenia lub ekstremalne stopnie wierzchołków w grafach i digrafach
  Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Skupień
  26 October 2001
  Reviewers: prof. dr hab. Tomasz Łuczak, prof. dr hab. Zbigniew Lonc
 • Kociński Marek: Wycena opcji w czasie dyskretnym z kosztami za transakcje
  Promotor: prof. dr hab. Łukasz Stettner
  22 June 2001
  Reviewers: prof. dr hab. Adam Paszkiewicz, prof. dr hab. Marek Capiński
 • Grochowski Marek: Pewne własności funkcji odległości w geometrii subriemannowskiej i sublorentzowskiej
  Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Mostowski
  22 June 2001
  Reviewers: prof. dr hab. Stanislaw Janeczko, prof. dr hab. Wiesław Pawłucki
 • Aliev Iskander: O rozkładzie wektorów całkowitych
  Promotor: prof. dr hab. Andrzej Schinzel
  22 June 2001
  Reviewers: prof. dr hab. Jerzy Browkin, dr hab.. Wojciech Banaszczyk
 • Smoktunowicz Agata: Radykały pierścieni wielomianów
  Promotor: prof. dr hab. Edmund Puczyłowski
  27 October 2000
  Reviewers: prof. dr hab. Jan Krempa, prof. dr hab. Andrzej Skowroński
 • Skórnik-Pokarowska Urszula: Holomorphic Characterizations of Certain Classes of Distributions
  Promotor: prof.dr hab. Jaroslav Zemanek
  26 October 2000
  Reviewers: prof. dr hab. Wiesław Pleśniak, prof. dr hab. Danuta Przeworska-Rolewicz
 • Dymara Jan: Cohomology of buildings and of their automorphism groups
  Promotor: dr hab. Tadeusz Januszkiewicz
  21 June 2000
  Reviewers: dr hab. Waldemar Hebisch, prof. dr hab. Stefan Jackowski, prof. Pierre Pansu
 • Rencławowicz Joanna: On global and blowing up solutions of reaction-diffusion systems
  Promotor: prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski
  21 June 2000
  Reviewers: prof. dr hab. Piotr Biler, dr hab. Henryk Kołakowski
 • Sikora Radosław: Losowe iteracje operatorów monotonicznych
  Promotor: doc. dr hab. Bronisław Jakubczyk
  21 June 2000
  Reviewers: prof. dr hab. Kazimierz Goebel, dr hab. Andrzej S. Nowak
 • Zwonek Małgorzata: Kolorowanie digrafów
  Promotor: dr hab. Paweł A. Wojda
  21 June 2000
  Reviewers: prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki, prof. dr hab. Michał Karoński
 • Zygmunt Marcin: Macierzowy problem momentów i macierzowe wielomiany ortogonalne
  Promotor: prof. dr hab. Ryszard Szwarc
  21 June 2000
  Reviewers: prof. dr hab. Zbigniew Ciesielski, prof. dr hab. Tadeusz Pytlik
 • Bartłomiejczyk Piotr: Zagadnienia teorii macierzy połączeń
  Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Gęba
  27 January 2000
  Reviewers: dr hab. Wacław Marzantowicz, prof. dr hab. Marian Mrozek, prof. dr hab. Krzysztof Rybakowski
 • Rams Michał: Wymiar pudełkowy, samoprzecinające się zbiory Cantora
  Promotor: prof. dr hab. Feliks Przytycki
  28 October 1999
  Reviewers: prof. dr hab. Adam Paszkiewicz, dr hab. Ryszard Rudnicki
 • Jachimiak Wojciech: Problem niezmienniczości dla równań ewolucyjnych
  Promotor: prof. dr hab. Jerzy Zabczyk
  28 October 1999
  Reviewers: prof. dr hab. Andrzej Palczewski, dr hab. Ryszard Rudnicki
 • Szylicka Zyta: Hiperidentyczności pewnych rozmaitości i niektóre monoidy hiperpodstawień
  Promotor: prof. dr hab. Jerzy Płonka
  25 June 1999
  Reviewers: dr hab. Grzegorz Jarzembski, prof. dr hab. Anna Romanowska
 • Malejki Maria: Metody algebr Clifforda w badaniu wybranych własności generatora C_0-grupy o wielomianowym wzroście
  Promotor: prof. dr hab. Jan Janas
  25 June 1999
  Reviewers: dr hab. Jan Rusinek, prof. dr hab. Franciszek H. Szafraniec
 • Wilczek Katarzyna: Dwustosunek harmoniczny i inne niezmienniki konforemne w teorii krzywych Jordana
  Promotor: dr hab. Józef Zając
  25 June 1999
  Reviewers: prof. dr hab. Ewa Ligocka, dr hab. Dariusz Partyka
 • Zioło Irmina: Wybrane problemy zawierania i pakowania grafów skierowanych
  Promotor: dr hab. Paweł A. Wojda
  25 June 1999
  Reviewers: prof. dr hab. Michał Karoński, prof. dr hab. Maciej M. Sysło
 • Pruszko Artur: Indeks Conley'a dla potoków z uogólnionymi symetriami
  Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Gęba
  21 January 1999
  Reviewers: prof. dr hab. Lech Górniewicz, dr hab. Janina Kotus
 • Kosowski Przemysław: Jednostajna numeryczna aproksymacja zagadnień typu Sturma Liouville'a
  Promotor: prof. dr hab. Jaroslav Zemanek
  23 October 1998
  Reviewers: prof. dr hab. Maksymilian Dryja, doc. dr hab. Andrzej Pokrzywa
 • Pawłuszewicz Ewa: Zewnętrzna dynamiczna równoważność nieliniowych układów sterowania z czasem dyskretnym
  Promotor: dr hab. Zbigniew Bartosiewicz
  23 October 1998
  Reviewers: prof. dr hab. Krzysztof Tchon, dr hab. Witold Respondek
 • Pycia Marek: Liniowe nierówności funkcyjne
  Promotor: prof. dr hab. Janusz Matkowski
  23 October 1998
  Reviewers: prof. dr hab. Karol Baron, prof. dr hab. Tadeusz Figiel
 • Zalewska-Mitura Anna: Lokalizacja spektrum macierzy przy pomocy podobieństw unitarnych
  Promotor: prof. dr hab. Jaroslav Zemanek
  23 October 1998
  Reviewers: doc. dr hab. Andrzej Pokrzywa, dr hab. Tomasz Szulc
 • Krug Barbara: Odporna estymacja w wybranych modelach addytywnych
  Promotor: dr hab. Tadeusz Bednarski
  21 May 1998
  Reviewers: dr hab. Lesław Gajek, prof. dr hab. Teresa Ledwina
 • Nowik Andrzej: Addytywne własności małych podzbiorów prostej rzeczywistej
  Promotor: dr hab. Piotr Zakrzewski
  21 May 1998
  Reviewers: prof. dr hab. Edward Grzegorek, prof. dr hab. Bogdan Węglorz
 • Pokarowski Piotr: Lasy skierowane i algorytmy związane z łańcuczami Markowa.
  Promotor: dr hab. Lesław Gajek
  30 January 1998
  Reviewers: dr hab. Łukasz Stettner, prof. dr hab. Henryk Woźniakowski
 • Żuk Andrzej: Sur certaines proprietes spectrales du Laplacien sur les graphes
  Promotor: prof. dr L. Saloff-Coste
  07 November 1997
  Reviewers: prof. dr T. Coulhon, prof. dr E. Ghys, prof. dr A. Valette
 • Bancerek Grzegorz: O pewnym jednolitym algebraicznym podejściu do dowodów rachunku zdań logiki liniowej oraz pokrewnych kategorii.
  Promotor: dr hab. Adam Obtułowicz
  27 June 1997
  Reviewers: dr hab. Grzegorz Jarzembski, dr hab. Paweł Urzyczyn
 • Kojdecki Marek A.: Nowe kryterium wyboru parametru regularyzacji w metodzie Tichonowa.
  Promotor: dr hab. Teresa Regińska
  27 June 1997
  Reviewers: prof. dr hab. Andrzej Kiełbasiński, dr hab. Krzysztof Moszyński, prof. dr hab. Stefan Rolewicz
 • Song Wen: Duality for Vector Optimization of Set-Valued Mappings
  Promotor: Prof. dr hab. Stefan Rolewicz
  27 June 1997
  Reviewers: Prof. dr hab. Tadeusz Figiel, dr hab. Andrzej Fryszkowski
 • Szarek Tomasz: Kryteria asymptotycznej stabilności dla operatorów Markowa działających na miarach w przestrzeniach polskich
  Promotor: prof. dr hab. Antrzej Lasota
  27 June 1997
  Reviewers: dr hab. Zbigniew Kowalski, prof. dr hab. Jerzy Zabczyk
 • Topolski Krzysztof: Uogólnienie rozwiązania równań i nierówności różniczkowo-funkcyknych.
  Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Kamont
  27 June 1997
  Reviewers: prof dr hab. Michał Kisielewicz, dr hab. Henryk Żołądek
 • Sokulski Jacek: Krzywe niezmiennicze, całki pierwsze i warunki na centrum dla wielomianowych pól wektorowych.
  Promotor: dr hab. Henryk Żołądek
  17 October 1996
  Reviewers: dr hab. Ludwik M. Drużkowski, dr hab. Bronisław Jakubczyk
 • Ratajski Jan: Rachunek Schuberta dla symplektycznych i ortogonalnych rozmaitości flag.
  Promotor: dr hab. Piotr Pragacz
  08 June 1996
  Reviewers: Prof. dr hab. Stanisław Balcerzyk, Prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz
 • Grzech Magdalena: Automorfizmy algebr Boole'a, zanurzalnych w P( )/fin
  Promotor: dr hab. Ryszard Frankiewicz
  25 January 1996
  Reviewers: prof. dr hab. Bogdan Węglorz, dr hab. Paweł Zbierski
 • Charatonik Witold: Więzy mnogościowe w pewnych teoriach równościowych
  Promotor: prof.dr hab. Leszek Pacholski
  20 October 1995
  Reviewers: prof.dr Harald Ganzinger, dr hab. Paweł Urzyczyn
 • Mikrut Piotr: Lokalne działania torusow na 4-wymiarowych rozmaitościach zwartych.
  Promotor: dr hab. Tadeusz Januszkiewicz
  20 October 1995
  Reviewers: prof.dr hab. Andrzej Białynicki-Birula, dr hab. Wacław Marzantowicz
 • Lenic Adam: Metody projekcji w nieparametrycznej estymacji gęstości
  Promotor: doc. dr hab. Lesław Gajek
  20 October 1995
  Reviewers: prof. dr hab. Zbigniew Ciesielski, doc. dr hab. Jacek Koronacki
 • Woźniakowski Krzysztof: Konstrukcje baz bezwarunkowych w przestrzeni Hp(ind.dol)do potegi
  Promotor: prof.dr hab. Przemysław Wojtaszczyk
  27 January 1995
  Reviewers: prof.dr hab. Zbigniew Ciesielski, prof.dr hab. Roman Taberski
 • Bobrowski Adam: Zdegenerowana zbieżność półgrup operatorów liniowych
  Promotor: prof.dr Jan Kisyński
  18 November 1994
  Reviewers: dr hab. Wojciech Chojnacki, dr hab. Jan Rusinek, prof.dr Jerzy Zabczyk,
 • Milian Anna: Twierdzenia typu Nagumo dla równań stochastycznych
  Promotor: prof.dr Jerzy Zabczyk
  18 November 1994
  Reviewers: dr hab. Adam Jakubowski, doc.dr hab. Łukasz Stettner,,
 • Sikora Adam: Metoda równania fali w badaniu eliptycznych i podeliptycznych operatorów różniczkowych drugiego rzędu
  Promotor: prof.dr Andrzj Hulanicki
  18 November 1994
  Reviewers: dr hab. Piotr Biler, prof.dr Stanisław L.Woronowicz,,
 • Florczak Witold: Wykorzystanie różniczkowalności funkcjonałów statystycznych w problemach estymacji
  Promotor: doc. dr hab. Tadeusz Bednarski
  19 May 1994
  Reviewers: prof. dr Teresa Ledwina, Doc. dr hab. Lesław Gajek,,
 • Michalak Artur: O pewnych własnościach przestrzeni funkcji holomorficznych i harmonicznych o wartościach w przestrzeni Banacha
  Promotor: prof.dr Lech Drewnowski
  18 November 1993
  Reviewers: doc.dr hab. Wojciech Banaszczyk, prof.dr Przemysław Wojtaszczyk,,
 • Dziedziul Karol: Funkcje fundamentalne w aproksymacji wielowymiarowej
  Promotor: prof.dr Zbigniew Ciesielski
  17 June 1993
  Reviewers: prof.dr Przemysław Wojtaszczyk, dr hab. Zygmunt Wronicz,,
 • Doan Van Ban : Metody iteracyjne rozwiązywania równań liniowych wykorzystujące informacje o widmie
  Promotor: doc.dr hab. Andrzej Pokrzywa
  28 January 1993
  Reviewers: prof.dr Jan Janas, doc.dr hab. Krzysztof Moszyński,,
 • Kamont Anna: e-Entropia w przestrzeniach funkcyjnych i nieparametryczna estymacja gęstości
  Promotor: prof.dr Zbigniew Ciesielski
  28 January 1993
  Reviewers: prof.dr Lesław Gajek, prof.dr Stanisław Kwapień,,
 • Peszat Szymon: Zasada wielkich odchyleń dla stochastycznych równań ewolucyjnych
  Promotor: prof.dr Jerzy Zabczyk
  28 January 1993
  Reviewers: prof.dr Tomasz Bojdecki, doc.dr hab. Łukasz Stettner,,
 • Wojciechowski Michał: Rzuty translacyjnie niezmiennicze w przestrzeniach Sobolewa i innych przestrzeniach funkcyjnych
  Promotor: prof.dr Aleksander Pełczyński
  28 January 1993
  Reviewers: prof.dr Marek Bożejko, prof.dr Przemysław Wojtaszczyk,,
 • Cel Jarosław: Geometric characterizatons of cones
  Promotor: prof. dr Wilhelm Stoll
  06 November 1992
  Reviewers: prof.dr Marilyn Breen, prof. dr Paul Goody, prof. dr John Reay,
 • Karno Zbigniew: Iloczyny kartezjańskie i przekształcenia istotne
  Promotor: prof. dr Józef Krasinkiewicz
  05 November 1992
  Reviewers: prof. dr Karol Sieklucki, prof.dr Henryk Toruńczyk,,
 • Olkiewicz Robert: Konstrukcje matematyczne związane z fazą Berriego
  Promotor: prof. dr Arkadiusz Jadczyk
  05 November 1992
  Reviewers: prof. dr Tadeusz Pytlik, prof. dr Stanisław Woronowicz,,
 • Dziubański Jacek: Stabilne półgrupy operatorów na grupach jednorodnych
  Promotor: prof. dr Andrzej Hulanicki
  26 June 1992
  Reviewers: prof. dr Tomasz Byczkowski, prof. dr Paweł Głowacki, prof. dr Jerzy Zabczyk,
 • Popiński Waldemar: Funkcje sferyczne w zagadnieniu estymacji funkcji regresji określonych na sferze
  Promotor: doc.dr hab. Jacek Koronacki
  26 June 1992
  Reviewers: prof. dr Jarosław Byczkowski, prof. dr Zbigniew Ciesielski, prof. dr Lesław Gajek,
 • Spaliński Jan: Strong homotopy theory of cyclic sets
  Promotor: prof. dr William G.Dwyer
  24 January 1992
  Reviewers: ,,,
 • Frydrych Mariusz: Pewne klasy charakterystyczne foliacji riemannowskich
  Promotor: doc.dr hab.Paweł G.Walczak
  22 June 1991
  Reviewers: prof.dr Andrzej Derdziński, prof.dr Włodzimierz Waliszewski,,
 • Hebisch Waldemar: Oszacowania dla półgrup generowanych przez operatory różniczkowe i ich zastosowania
  Promotor: prof. dr Andrzej Hulanicki
  22 June 1990
  Reviewers: prof. dr David Jerison, prof. dr Tadeusz Figiel, doc. dr hab. Tadeusz Pytlik,
 • Perz Szczepan: Normy i grafy
  Promotor: prof. dr Stefan Rolewicz
  22 June 1990
  Reviewers: prof.dr Zdzisław Skupień, doc.dr hab. Michał Sysło,,
 • Młotkowski Wojciech: Positive definite functions no free product of groups
  Promotor: doc.dr hab.Marek Bożejko
  26 January 1990
  Reviewers: prof.dr Stanisław Hartman, prof.dr Andrzej Hulanicki,,
 • Mormul Piotr: Klasyfikacja trójek wektorowych na R /do 4 potęgi/
  Promotor: doc.dr hab.Feliks Przytycki
  26 January 1990
  Reviewers: prof.dr Witold Roter, prof.dr Robert Roussarie, doc.dr hab. Witold Szlenk,
 • Quezada-Batalla Roberto: Relativistic quantum mechanical models for two interacting particles
  Promotor: prof.dr Andrzej Pliś
  26 January 1990
  Reviewers: doc.dr hab.Jan Janas, prof.dr Bolesław Szafirski,,
 • Stochel Jerzy: Uogólniona relacja komutawywności a subnormalność
  Promotor: doc.dr hab.Jan Janas
  27 September 1989
  Reviewers: prof.dr Franciszek H.Szafraniec, doc.dr hab.Wojciech Wojtyński,,
 • Bigorajska Teresa: Subtelna struktura hierarchii funkcji oraz hierarchii zbiorów
  Promotor: doc.dr hab.Zofia Adamowicz
  23 June 1989
  Reviewers: doc.dr hab.Wojciech Guzicki, doc.dr hab.Henryk Kotlarski,,
 • Łysik Grzegorz: Transformacja Mellina w badaniu osobliwości
  Promotor: prof.dr Zofia Szmydt
  23 June 1989
  Reviewers: prof.dr Adam Piskorek, prof.dr Andrzej Pliś,,
 • Kryński Stanisław: Charakteryzacja funkcji metrycznie wypukłych w przestrzeniach unormowanych
  Promotor: prof.dr Stefan Rolewicz
  23 June 1989
  Reviewers: prof.dr Kazimierz Goebel, prof.dr Franiciszek H.Szafraniec,,
 • Uryga Jacek: Operecje w przestrzenich funkcji uogólnionych typu GelfandaSzyłowa
  Promotor: doc.dr hab.Andrzej Kamiński
  23 June 1989
  Reviewers: prof.dr Tadeusz Figiel, doc.dr hab.Władysław Kierat, prof.dr Zygmunt Zahorski,
 • Bernacki Włodzimierz: Minimaksowa estymacja komponentów wariancyjnych
  Promotor: prof.dr Witold Klonecki
  27 January 1989
  Reviewers: doc.dr hab. Jerzy Baksalary, doc.dr hab. Stanisław Gnot,,
 • Izydorek Marek: Twierdzenie Borsuka-Ulama dla wolnego działania grupy Z do potęgi alfa nad p
  Promotor: prof. dr Kazimierz Gęba
  27 January 1989
  Reviewers: prof. dr Kazimierz Sieklucki, doc.dr hab. Stanisław Spież,,
 • Kozak Michał: Istnienie stratyfikacji na przestrzeni konfiguracyjnej teorii Yanga-Millsa w połączeniu z teorią grawiracji
  Promotor: doc.dr hab. Witold Kondracki
  27 January 1989
  Reviewers: prof. dr Arkadiusz Jadczyk, prof. dr Julian Ławrynowicz,,
 • Daszkiewicz Andrzej: Działanie grup liniowych na przestrzeni macierzy antysemetrycznych
  Promotor: prof. dr Tadeusz Józefiak
  28 October 1988
  Reviewers: prof. dr Stanisław Balcerzyk, prof. dr Jerzy Browkin,,
 • Rolinski Tomasz: A numerical method for solving the external homo-geneous Neumann problem
  Promotor: doc. dr hab. Krzysztof Moszyński
  29 January 1988
  Reviewers: prof. dr Marek Burnat, doc. dr hab. Maksymilian Dryja,,
 • Niemiro Wojciech: L^1-optymalne procedury dyskryminacji statystycznej i ich własności asymptotyczne.
  Promotor: prof. dr Ryszard Zieliński
  30 October 1987
  Reviewers: prof. dr Dominik Szynal, prof. dr Tadeusz Caliński,,
 • Dobreńko Roman: Jndeks koincydencji jako element grupy kohomologii z lokalnymi współczynnikami
  Promotor: prof. dr Kazimierz Gęba
  30 October 1987
  Reviewers: prof. dr Lech Górniewicz, doc. dr Sławomir Nowak,,
 • Leśkow Jacek: Sieve methods in estimation of a periodic intensity of a point process.
  Promotor: doc. dr hab. Tomasz Rolski
  24 June 1987
  Reviewers: doc. dr hab. Andrzej Kozek, prof. dr Jerzy Zabczyk,,
 • Newelski Ludomir: The structure of weakly minimal sets and omitting types.
  Promotor: doc. dr hab. Leszek Pacholski
  24 June 1987
  Reviewers: prof. dr John Baldwin, doc. dr hab. Bogdan Węglorz,,
 • Zieliński Wojciech: Odporna estymacja komponentów wariancyjnych
  Promotor: doc. dr hab. Stanisław Gnot
  30 January 1987
  Reviewers: doc. dr Radosław Kala, prof. dr Mirosław Krzyśko,,
 • Męczarski Marek: O estymacji ekstremum funkcji regresji za pomocą przedziałów ufności.
  Promotor: doc. dr hab. Ryszard Zieliński
  30 January 1987
  Reviewers: prof. dr Witold Klonecki, prof. dr Dominik szynal,,
 • Rychlik Tomasz: Asymptotycznie stabilne estymatory parametrów lokacyjnych
  Promotor: doc. dr hab. Ryszard Zieliński
  24 October 1986
  Reviewers: doc. dr Radosław Kala, prof. dr Witold Klonecki,,
 • Waśko Anna: Przedłużanie funkcji określonych na iloczynach kartezjańskich
  Promotor: doc. dr hab. Teodor Przymusiński
  24 October 1986
  Reviewers: prof. dr Ryszard Engelking, prof. dr Jerzy Mioduszewski, prof. dr Ernest Michael,
 • Figura Bogdan: Operatory składania w przestrzeni Hardy'ego wielu zmiennych
  Promotor: doc. dr hab. Jan Janas
  24 October 1986
  Reviewers: dr hab. Wiesław Pleśniak, prof. dr Przemysław Wojtaszczyk,,
 • Żiwko S.Atanasow: Total stability of sets for monautonomous diffential systems
  Promotor: prof. dr Czesław Olech
  30 January 1986
  Reviewers: prof. dr Andrzej Lasota, doc. dr hab. Stanisław Sędziwy,,
 • Kubacki Krzysztof: O warunkach koniecznych i dostatecznych słabej zbieżności losowo indeksowanych ciągów zmiennych losowych
  Promotor: prof. dr Dominik Szynal
  30 January 1986
  Reviewers: doc. dr hab. Zdzisław Rychlik, prof. dr Kazimierz Urbanik,,
 • Bednarczuk Ewa: Continuity properties of solutions in perturbed constrained minimization problems
  Promotor: prof. dr Stefan Rolewicz
  30 January 1986
  Reviewers: doc. dr hab. Lech Drewnowski, prof. dr Jurgen Guddat, doc. dr hab. Stanisław Walukiewicz,
 • Piątkowski Andrzej: A stability theorem for foliations with singularities
  Promotor: prof. dr Włodzimierz Waliszewski
  14 October 1985
  Reviewers: prof. dr Witold Roter, prof. dr Andrzej Zajtz,,
 • Ptak Marek: Refleksywność pary izometrii oraz iloczynów tensorowych pewnych algebr operatorowych
  Promotor: doc. dr Wacław Szymański
  14 October 1985
  Reviewers: doc. dr hab. Jan Janas, prof. dr Aleksander Waron,,
 • Jaworska Krystyna: Asymptotyka całek oscylacyjnych zespolonych z fazą typu publicznej osobliwości umbilicznej
  Promotor: prof. dr Bogdan Bojarski
  14 June 1985
  Reviewers: prof. dr Marek Burnat, prof. dr Adam Piskorek,,
 • Zawisza Bogdan: Ultrapotęgi operatorów nieograniczonych i ich zastosowanie w analizie spektralnej
  Promotor: prof. dr Marek Burnat
  14 June 1985
  Reviewers: prof. dr Franciszek H. Szawraniec, doc. dr hab. Andrzej Palczewski,,
 • Królikowski Wiesław: O niezmiennikach biholomorficznych związanych z homologiami relatywnymi prądów
  Promotor: prof. dr Julian Ławrynowicz
  14 June 1985
  Reviewers: prof. dr Krzysztof Maurin, doc. dr hab. Maciej Skwarczyński,,
 • Cupała Wiesław: Operatory Schrodingera na niepotentnych grupach Liego
  Promotor: prof. dr Andrzej Hulanicki
  14 June 1985
  Reviewers: doc. dr hab. Tadeusz Pytlik, prof. dr Stanisław Woronowicz,,
 • Pochciał Zdzisław: O przestrzeniach ze zbieżnością
  Promotor: prof. dr Jan Mikusiński
  25 October 1984
  Reviewers: doc. dr Lech Drewnoski, doc. dr Przemysław Wojtaszczyk,,
 • Habasiński Zdzisław: Decidability problems in logies of programs
  Promotor: doc. dr Andrzej Włodzimierz Mostowski
  25 October 1984
  Reviewers: doc. dr Antoni Kreczmar, prof. dr Antoni Mazurkiewicz,,
 • Prus Stanisław: Przestrzenie Banacha z (prg) oszacowaniami.
  Promotor: doc. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk
  25 October 1984
  Reviewers: prof. dr Kazimierz Goebel, prof. dr Aleksander Pełczyński,,
 • Morales-Luna Guillermo: Some applications of Hilbert's irreducibility theorem to weak number theories
  Promotor: doc. dr hab. Zofia Adamowicz
  25 October 1984
  Reviewers: dr hab. Henryk Kotlarski, dr hab. Paweł Zbierski,,
 • Narouz Samia Daniel: Confidence regions for the parameters of the lognormal distribution.
  Promotor: doc. dr hab. Ryszard Zieliński
  15 June 1984
  Reviewers: prof. dr Tadeusz Caliński, prof. dr Dominik Szynal,,
 • Rudol Krzysztof: Własności spektralne reprezentacji algebr funkcji analitycznych.
  Promotor: doc. dr hab. Jan Janas
  15 June 1984
  Reviewers: doc. dr hab. Wacław Szymański, prof. dr Wiesław Żelazko,,
 • Długosz Jolanta: O pewnych metodach sumowania rozwinięć Laguerre'a
  Promotor: prof. dr Andrzej Hulanicki
  26 January 1984
  Reviewers: doc. dr Tadeusz Pytlik, doc. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk,,
 • Florek Jan: O własności Fatou - Zygmunda
  Promotor: prof. dr Stanisław Hartman
  26 January 1984
  Reviewers: doc. dr hab. Marek Bożejko, prof. dr Aleksander Pełczyński,,
 • Mikusiński Piotr: Zbieżność w algebraicznych rozszerzeniach funkcji uogólnionych.
  Promotor: doc. dr hab. Piotr Antosik
  31 October 1983
  Reviewers: doc. dr hab. Lech Drewnowski, prof. dr Jan Kisyński,,
 • Zontek Stefan: Estymacja parametrów w modelach liniowych.
  Promotor: prof. dr Witold Klonecki
  21 October 1983
  Reviewers: prof. dr Tadeusz Caliński, prof. dr Józef Łukaszewicz,,
 • Gromadzki Grzegorz: Homologie grup o współczynnikach skręconych.
  Promotor: prof dr Stanisław Balcerzyk
  21 October 1983
  Reviewers: doc. dr hab. Jerzy Browkin, doc. dr hab. Andrzej Tyc,,
 • Wawrzyniak-Kosz Wiesława: Zagadnienia najlepszej nieobciążonej estymacji w ogólnym modelu liniowym z ograniczeniami na przestrzeni parametrów.
  Promotor: prof. dr Witold Klonecki
  23 June 1983
  Reviewers: prof. dr Robert Bartoszyński, prof. dr Stanisław Trybuła,,
 • Siemaszko Wojciech: Ułamki łańcuchowe rozgałęzione dla funkcji analitycznych wielu zmiennych
  Promotor: prof. dr Jan Woźniacki
  23 June 1983
  Reviewers: prof. dr Tadeusz Figiel, prof. dr Józef Siciak,,
 • Balcerak Wojciech: Algebrayc K-theory of rings up to homotopy.
  Promotor: prof. dr Roman Duda
  23 June 1983
  Reviewers: prof. dr Kazimierz Gęba, doc. dr hab. Lech Górniewicz,,
 • Borzyszkowski Andrzej: Struktury bezwarunkowe rzędu skończonego w przestrzeniach Banacha.
  Promotor: prof. dr Tadeusz Figiel
  23 June 1983
  Reviewers: doc. dr hab. Stanisław Kwapień, doc. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk,,
 • Batsuren Sodowym : On the implicit function theorem for Lipschitzian mappings
  Promotor: prof. dr Stefan Rolewicz
  15 June 1983
  Reviewers: prof. dr Kazimierz Malanowski, doc. dr hab. Piotr Mankiewicz,,
 • Dąbrowski Krzysztof: Struktury zespolone na produktach sfer.
  Promotor: prof. dr Andrzej Białynicki-Birula
  08 March 1982
  Reviewers: prof. dr Bogdan Bojarski, doc. dr hab. Tadeusz Iwaniec, prof. dr Józef Siciak,
 • Wojciechowski Krzysztof: Potok spektralny i jego zastosowania do teorii indeksu.
  Promotor: prof. dr Bogdan Bojarski
  08 March 1982
  Reviewers: prof. dr Kazimierz Gęba, prof. dr Jan Kisyński,,
 • Pietrasiński Wojciech: Metody przybliżone znajdowania widma operatorów w przestrzeni Hilberta.
  Promotor: prof. dr Marek Burnat
  08 March 1982
  Reviewers: doc. dr hab. Jan Janas, prof. dr Andrzej Kiełbasiński,,
 • Kościelski Antoni: Aksjomat borelowskiej determinacji w słabych teoriach mnogości.
  Promotor: doc. dr hab. Leszek Pacholski
  08 March 1982
  Reviewers: doc. dr hab. Wiktor Marek, doc. dr hab. Bogdan Węglorz,,
 • Stettner Łukasz: Metoda kary w sterowaniu statystycznym.
  Promotor: doc. dr hab. Jerzy Zabczyk
  30 October 1981
  Reviewers: prof. dr Robert Bartoszyński, prof. dr Andrzej Lasota,,
 • Figura Adam: Algebry ściągające z zastosowaniami.
  Promotor: doc. dr hab. Leszek Pacholski
  29 October 1981
  Reviewers: doc. dr hab. Wiktor Marek, doc. dr hab. Bogdan Węglorz,,
 • Burzyk Józef: O zbieżności w rachunku operatorów Mikusińskiego.
  Promotor: doc. dr hab. Piotr Antosik
  29 October 1981
  Reviewers: prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski, prof. dr Thomas Boehme,,
 • Kliś Czesław: O przestrzeniach zbieżnościowych z własnością szeregową.
  Promotor: doc. dr hab. Piotr Antosik
  12 June 1981
  Reviewers: prof. dr Czesław Bessaga, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski,,
 • Nguyen Van Khue : Extensions of continuous linear maps and their applications.
  Promotor: prof. dr Wiesław Żelazko
  12 June 1981
  Reviewers: doc. dr hab. Tadeusz Fifiel, prof. dr Zbigniew Semadeni, prof. dr Józef Siciak,
 • Bartosiewicz Zbigniew: Sterowalność aproksymatywna układów neutralnych z opóźnieniami w sterowaniu.
  Promotor: prof. dr Czesław Olech
  11 June 1981
  Reviewers: doc. dr Andrzej Olbrot, doc. dr hab. Jerzy Zabczyk,,
 • Respondek Witold: Geometryczne metody linearyzacji i dekompozycji nieliniowych układów sterowania.
  Promotor: prof. dr Czesław Olech
  11 June 1981
  Reviewers: prof. dr Jan Kisyński, doc. dr hab. Jerzy Zabczyk,,
 • Ziemian Bogdan: Dystrybucje niezmiennicze i ich zastosowania w równaniach.
  Promotor: prof. dr Zofia Szmydt
  11 June 1981
  Reviewers: doc. dr hab. Tadeusz Bałaban, prof. dr Andrzej Pliś,,
 • Krasińska Stefania: Przebiegi przejściowe i momenty przełączenia dla układu z parametrami rozłożonymi i pewnymi warunkami brzegowymi.
  Promotor: prof. dr Henryk Górecki
  11 June 1981
  Reviewers: prof. dr Andrzej Turowicz, prof. dr Stefan Rolewicz,,
 • Szapiro Tomasz: Pole geodezyjne w rachunku wariacyjnym całek wielokrotnych zależących od pochodnych wyższych rzędów.
  Promotor: doc. dr hab. Krzysztof Gawędzki
  11 June 1981
  Reviewers: doc. dr hab. Tadeusz Bałaban, doc. dr hab. Jerzy Kijowski,,
 • Russek Andrzej: Pola losowe gaussowskie.
  Promotor: prof. dr Zbigniew Ciesielski
  11 June 1981
  Reviewers: prof. dr Ryszard Jajte, doc. dr hab. Jerzy Zabczyk,,
 • Krasiński Tadeusz: Półnormy Stolla i niezmienniki bicholomorficzne.
  Promotor: prof. dr Julian Ławrynowicz
  29 January 1981
  Reviewers: prof. dr Krzysztof Maurin, prof. dr Włodzimierz Waliszewski,,
 • Zaremba Piotr: O zanurzaniu semimartyngałów w simimartyngały.
  Promotor: doc. dr hab. Stanisław Kwapień
  29 January 1981
  Reviewers: prof. dr Bronjus Grigielonis, doc. dr hab. Jerzy Zabczyk,,
 • Weyman Jerzy: Funktory Schura i rezolwenty minorów..
  Promotor: doc. dr hab. Tadeusz Józefiak
  29 January 1981
  Reviewers: prof. dr Stanisław Balcerzyk, doc. dr hab. Jerzy Browkin,,
 • Zadrożny Włodzimierz: NiesprzecznoSC teorii ZFC z istnieniem pozaskończonych ciągów iteracji HOD.
  Promotor: doc. dr hab. Leszek Pacholski
  24 October 1980
  Reviewers: doc. dr hab. Wiktor Marek, doc. dr hab. Bogdan Węglorz,,
 • Hyb Wojciech: Własności topologiczne i miarowe pewnych skośnych produktów przekształceń.
  Promotor: doc. dr hab. Karol Krzyżewski
  24 October 1980
  Reviewers: doc. dr hab. Andrzej Krzywicki, doc. dr hab. Wiesław Szlenk,,
 • Głowacki Paweł: Rachunek symboli i półgrupy splotowe na grupie Heisenberga.
  Promotor: prof. dr Andrzej Hulanicki
  29 May 1980
  Reviewers: prof. dr Stanisław Hartman, doc. dr hab. Krzysztof Gawędzki,,
 • Fabrykowski Jacek: Układy pokrywające kongruencji wielu zmiennych.
  Promotor: prof. dr Andrzej Schinzel
  23 May 1980
  Reviewers: doc. dr hab. Jerzy Browkin, doc. dr hab. Henryk Iwaniec,,
 • Grzegorek-Czuba Aleksandra: Algebry Liego dyskretnych grup nilpotentnych.
  Promotor: prof. dr Andrzej Hulanicki
  22 May 1980
  Reviewers: prof. dr Stanisław Balcerzyk, prof. dr Andrzej Białynicki-Birula,,
 • Andrzejczak Grzegorz: Pewne niezmienniki charakterystyczne wiązek z foliacją.
  Promotor: prof. dr Włodzimierz Waliszewski
  20 May 1980
  Reviewers: prof. dr Kazimierz Gęba, doc. dr hab. Witold Roter,,
 • Bortnik Tomasz: Pewne własniści homologiczne grup.
  Promotor: prof. dr Stanisław Balcerzyk
  08 February 1980
  Reviewers: doc. dr hab. Jerzy Growkin, doc. dr hab. Tadeusz Józefiak,,
 • Chojnacki Wojciech: O średnich banachowskich i ich odpowiednikach wektorowych.
  Promotor: prof. dr Jan Kisyński
  08 February 1980
  Reviewers: prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski, doc. dr hab. Tadeusz Figiel,,
 • Srzechnicka Jolanta: Estymacja parametrów w wielowymiarowych modelach liniowych.
  Promotor: prof. dr Wiktor Klonecki
  25 October 1979
  Reviewers: prof. dr Tadeusz Caliński, prof. dr Mieczysław Warmus,,
 • Surzycki Alfred: O przedłużeniu multi-przeksztełceń.
  Promotor: prof. fr Karol Borsuk
  25 October 1979
  Reviewers: prof. dr Józef Krasinkiewicz, doc. dr Hanna Patkowska, prof. dr Karol Sieklucki,
 • Domecki Ryszard: O pewnych problemach równoważności w teorii języków formalnych.
  Promotor: doc. dr Marek Karpiński
  25 October 1979
  Reviewers: prof. dr Andrzej Blikle, prof dr Jerzy Grzymała-Busse, doc. dr Wiktor Marek,
 • Popko Jerzy: Konkordancje form różniczkowych.
  Promotor: prof. dr Kazimierz Gęba
  26 May 1979
  Reviewers: prof. dr Andrzej Białynicki-Birula, prof. dr Roman Duda,,
 • Kisielewicz Andrzej: O liczbie operacji algebraicznych w algebrach idempotentnych.
  Promotor: prof. dr Jerzy Płonka
  26 May 1979
  Reviewers: prof. dr Władysław Narkiewicz, prof. dr Tadeusz Traczyk,,
 • Szarek Stanisław: Analityczne własności układów biortogonalnych i baz w przestrzeniach funkcyjnych.
  Promotor: prof. dr Aleksander Pełczyński
  22 February 1979
  Reviewers: prof. dr Zbigniew Ciesielski, doc. dr Stanisław Kwapień,,
 • Stochel Jan: Dyletacje nieskończonych rodzin miar półspektralnych.
  Promotor: prof. dr Włodzimierz Mlak
  22 February 1979
  Reviewers: doc. dr Stanisław Kwapień, prof. dr Aleksander Weron,,
 • Ochocki Wojciech: O odwzorowaniach mono regularnych.
  Promotor: prof. dr Włodzimierz Waliszewski
  22 February 1979
  Reviewers: prof. dr Mieczysław Kucharzewski, prof. dr Witold Roter,,
 • Cao Quyet Thang : Automaty Banacha i pewne problemy uniwersalnej teorii automatów.
  Promotor: doc. dr Antoni Wiweger
  22 February 1979
  Reviewers: prof. dr Zbigniew Semadeni, doc. dr Stanisław Waligórski,,
 • Mogilski Jerzy: Własności zbiorów homologicznie usuwalnych w rozmaitościach wymiarowych i zagadnienie stabilizacji przekształceń cellurownych pomiędzy ANR-ami.
  Promotor: prof. dr Henryk Toruńczyk
  22 February 1979
  Reviewers: prof. dr Czesław Bessaga, doc. dr hab. Hanna Patkowska,,
 • Bazylewicz Adam: Pewne własności arytmetyczne ciał mnożenia zespolonego.
  Promotor: prof. dr Andrzej Schinzel
  23 November 1978
  Reviewers: doc. dr hab. Jerzy Browkin, Prof. dr Władysław Narkiewicz,,
 • Tran Cao Nguyen : Półciągłość funkcjonałów całkowych i kształt funkcjonałów sprzężonych na przestrzeniach funkcyjnych aproksymatywnie rozkładalnych.
  Promotor: prof. dr Czesław Olech
  23 November 1978
  Reviewers: prof. dr Kazimierz Goebel, prof. dr Andrzej Pliś,,
 • Rutkowski Andrzej: Procesy autoregresji o czasie ciągłym.
  Promotor: doc. dr hab. Ryszard Zieliński
  23 November 1978
  Reviewers: prof. dr Robert Bartoszyński, doc. dr Stanisław Kwapień,,
 • Phan Quoc Khauh : O ilości punktów obserwacji i optymalnej obserwacji dla układów o parametrach skupionych.
  Promotor: prof. dr Stefan Rolewicz
  23 November 1978
  Reviewers: prof. dr Kazimierz Malanowski, prof. dr Andrzej Turowicz,,
 • Szczepaniak Zbigniew: O konstruowalności w językach wyższego rzędu.
  Promotor: prof. dr Leszek Pacholski
  17 February 1978
  Reviewers: doc. dr Wiktor Marek, doc. dr Bogdan Węglorz,,
 • Mańka Roman: Badania nad istnieniem punktów niezmiennych.
  Promotor: prof. dr Bronisław Knaster
  17 February 1978
  Reviewers: prof. dr Karol Borsuk, prof. dr janusz Charatonik, prof. dr Roman Duda,
 • Kubarski Jan: O grupoidach Liego i algebroidach Liego.
  Promotor: prof. dr Włodzimierz Waliszewski
  28 October 1977
  Reviewers: prof. dr Stanisław Balcerzyk, prof. dr Andrzej Białynicki-Birula,,
 • Kalina Jerzy: Charakteryzacje wariacyjne pojemności kondensatorów w przestrzeni C^n dla klasy funkcji C^2 - plurisub-harmonicznych.
  Promotor: prof. dr Julian Ławrynowicz
  27 October 1977
  Reviewers: prof. dr Bogdan Bojarski, prof. dr Józef Siciak,,
 • Chojnowska-Michalik Maria: Stochastyczne równania różniczkowew przestrzeni Hilberta i ich zastosowania
  Promotor: doc. dr hab. Jerzy Zabczyk
  27 October 1977
  Reviewers: prof. dr Ryszard Jajte, prof. dr Jan Kisyński,,
 • Kaśkosz Barbara: Nieliniowa gra różniczkowa ucieczki
  Promotor: prof. dr Czesław Olech
  27 October 1977
  Reviewers: prof. dr R.V. Gamkrelidze, doc. dr hab. Kazimierz Malanowski, prof. dr Andrzej Lasota,
 • Kowalczyk Teresa: Pomiar i estymacja zależności monotonicznej między zmiennymi losowymi.
  Promotor: doc. dr hab. Robert Bartoszyński
  27 October 1977
  Reviewers: prof. dr Józef Łukaszewicz, doc. dr hab. Ryszard Zieliński,,
 • Sokolnicki Krzysztof: Pewne charakteryzacje kategorii algebr Bode'a
  Promotor: doc. dr hab. Antoni Wiweger
  27 October 1977
  Reviewers: prof. dr Zbigniew Semadeni, prof. dr Tadeusz Traczyk,,
 • Cygan Jacek: Jądra równania ciepła dla nilpotentnych grup Liego 2 klasy.
  Promotor: prof. dr Andrzej Hulanicki
  27 October 1977
  Reviewers: doc. dr hab. Tadeusz Bałaban, prof. dr Jan Kisyński,,
 • Michalik Mirosław: Agregacja typu Hicka multifunkcji popytu.
  Promotor: prof. dr Jerzy Łoś
  27 October 1977
  Reviewers: doc. dr Stanisław Kwapień, prof. dr Andrzej Hulanicki,,
 • von Trotha Hartmut: Struktura liniowych D-R przestrzeni.
  Promotor: prof. dr Danuta Przeworska-Rolewicz
  27 October 1977
  Reviewers: prof. dr Lothar Berg, Prof dr Andrzej Turowicz,,
 • Zając Józef: Parametryzacja pełnej klasy odzorowań Teichmullera w pierścieniu.
  Promotor: prof. dr Julian Ławrynowicz
  27 October 1977
  Reviewers: doc. dr hab. Witold Kleiner, prof. dr Jan Krzyż,,
 • Zemanek Jaroslav: Własności promienia spektralnego w algebrach Banacha.
  Promotor: prof. dr Wiesław Żelazko
  27 October 1977
  Reviewers: dr hab. Jan Janas, prof. dr Barry Johnson, prof. dr Włodzimierz Mlak,
 • Stępniak Czesław: Optymalne planowanie liniowych eksperymentów hierarchicznych z efektami losowymi.
  Promotor: doc. dr hab. Witold Klonecki
  13 May 1977
  Reviewers: prof. dr Tadeusz Caliński, prof. dr Jerzy Łoś, doc. dr hab. Edward Niedokos,
 • Marzantowicz Wacław: Liczby Lefschetza odwzorowań przemiennych z działaniem grupy.
  Promotor: prof. dr Kazimierz Gęba
  13 May 1977
  Reviewers: prof. dr Stanisław Balcerzyk, prof. dr Andrzej Białynicki-Birula,,
 • Kaniewski Janusz: Problem selekcji dla rozbić przestrzeni polskich.
  Promotor: prof. dr Kazimierz Kuratowski
  12 May 1977
  Reviewers: prof. dr Ryszard Engelking, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski,,
 • Orłowski Marian: O operacjach sklejenia podstawowego i prostej n-perforacji.
  Promotor: prof. dr Karol Borsuk
  12 May 1977
  Reviewers: doc. dr hab. Andrzej Kirkor, doc. dr hab. Maria Moszyńska,,
 • Jakubczyk Bronisław: Niezmienniki i klasyfikacje liniowych układów sterowanych.
  Promotor: prof. dr Czesław Olech
  18 February 1977
  Reviewers: prof. dr Pavol Brunovsky, prof. dr Adrzej Pliś,,
 • Przytycki Feliks: Hiperboliczne endomorfizmy rozmaitości.
  Promotor: doc. dr hab. Karol Krzyżewski
  17 February 1977
  Reviewers: doc. dr hab. Andrzej Krzywicki, prof. dr Edward Sąsiado,,
 • Wasen Rolf: O ciągach liczb algebraicznych.
  Promotor: prof. dr Andrzej Schinzel
  17 February 1977
  Reviewers: doc. dr hab. Jerzy Browkin, prof dr Władysław Narkiewicz,,
 • Pokrzywa Andrzej: Spektrum operatorów aproksymujących operator normalny
  Promotor: prof. dr hab. Jan Kisyński
  05 November 1976
  Reviewers: prof. dr hab. Marek Burnat, prof. dr hab. Włodzimierz Mlak
 • Idzik Adam: O zdyskontowanych grach stochastycznych
  Promotor: prof. dr Jerzy Łoś
  05 November 1976
  Reviewers: doc. dr hab. Stanisław Kwapień, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski,,
 • Szmidt Janusz: Twierdzenie o dwoistości. Reprezentacje cykliczne. Hipotezy Langlandsa. (The duality theorem. Cyclic representations. Langlands conjectures).
  Promotor: prof. dr Krzysztof Maurin
  04 November 1976
  Reviewers: prof. dr Andrzej Hulanicki, prof. dr Helmuth Boseck, dr hab. Antoni Wawrzyńczyk
 • Graczyńska Ewa: O sumach systemów podwójnych pewnych algebr ogólnych.
  Promotor: doc. dr hab. Jerzy Płonka
  04 November 1976
  Reviewers: prof. dr Zbigniew Semadeni, prof. dr Tadeusz Traczyk,,
 • Bednarski Tadeusz: Procedury minimaksowe i pojemności drugiego rzędu.
  Promotor: doc. dr hab. Witold Klonecki
  04 November 1976
  Reviewers: doc. dr hab. Robert Bartoszyński, prof. dr Stanisław Trybuła,,
 • Ledwina Tersa: Testy dla wieloparametrowych rozkładów wykładniczych o nośniku skończonym
  Promotor: doc. dr hab. Witold Klonecki
  04 November 1976
  Reviewers: doc. dr hab. Robert Bartoszyński, prof. dr Mieczysław Warmus,,
 • Wyskup Michał:
  04 November 1976
 • Kondracki Witold: Geometryzacja klasycznej teorii pola i jej zastosowanie w teorii pól Yanga-Mills'a
  Promotor: prof. dr Krzysztof Maurin
  21 May 1976
  Reviewers: dr hab. Tadeusz Bałaban, prof. dr Adam Piskorek,,
 • Kowalski Jan: Metody różniczkowe wyznacznia słabych rozwiązań zadań różniczkowych nieliniowych.
  Promotor: prof. dr Marek Burnat
  03 February 1976
  Reviewers: prof. dr Adam Piskorek, prof. dr Włodzimierz Prosnak, prof. dr Andrzej Turowicz,
 • Pierzchalski Antoni: Kryterium algebraiczne równoważności quasi-konforemnej rozmaitości Riemanna
  Promotor: doc. dr hab. Julian Ławrynowicz
  06 November 1975
  Reviewers: prof. dr Zygmunt Charzyński, prof. dr Jan Krzyż
 • Szatzschneider Wojciech: Dynamika w jednowymiarowym modelu nieskończonego układu cząstek z losowymi warunkami początkowymi
  Promotor: prof. dr Zbigniew Ciesielski
  06 November 1975
  Reviewers: doc. dr Stanisław Kwapień, doc. dr Wojbor Woyczyński,,
 • Iwaniec Katarzyna: Polityki optymalne w modelu zapasów z losowym zapotrzebowaniem
  Promotor: prof. dr Jerzy Łoś
  06 November 1975
  Reviewers: doc. dr hab. Robert Bartoszyński, doc. dr Stanisław Kwapień,,
 • Ryll Jerzy: Bazy funkcji giętych w przestrzeniach funkcji różniczkowalnych
  Promotor: prof. dr Zbigniew Semadeni
  06 November 1975
  Reviewers: prof. dr Zbigniew Ciesielski, doc. dr Stanisław Kwapień,,
 • Grzegorek Edward: Permutacje produktów
  Promotor: prof. dr Edward Marczewski
  06 November 1975
  Reviewers: doc. dr hab. Maciej Jan Mączyński, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski,,
 • Wierzejewski Jędrzej: O stabilności i produktach
  Promotor: doc. dr hab. Bogdan Węglorz
  13 June 1975
  Reviewers: prof. dr Andrzej Mostowski, doc. dr hab. Leszek Pacholski, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski,
 • Jakubowski Tadeusz: Topologiczna klasyfikacja nierozmaitości
  Promotor: doc. dr hab. Roman Duda
  13 June 1975
  Reviewers: prof. dr Kazimierz Gęba, prof. dr Andrzej Hulanicki,,
 • Kranz Przemysław Tadeusz: Miary na siatkach
  Promotor: prof. dr Władysław Orlicz
  13 June 1975
  Reviewers: prof. dr Andrzej Alexiewicz, prof. dr Zbigniew Semadeni,,
 • Kłopotowski Andrzej: Twierdzenia graniczne dla sum zależnych wektorów losowych
  Promotor: prof. dr Zbigniew Ciesielski
  13 June 1975
  Reviewers: prof. dr Aleksander Pełczyński, prof. dr Kazimierz Urbanik,,
 • Regińska Teresa: Metody przybliżone rozwiązywania zagadnienia brzegowego dla równania różniczkowego na przedziale nieskończonym
  Promotor: prof. dr Jan Kisyński
  12 June 1975
  Reviewers: prof. dr Adam Bielecki, prof. dr Marek Burnat, prof. dr Adam Piskorek,
 • Krajewski Stanisław: Niestandardowe klasy spełniania i ich zastosowania do badania niektórych rozszerzeń teorii aksjomatycznych
  Promotor: prof. dr Andrzej Grzegorczyk
  12 June 1975
  Reviewers: dr hab. Wiktor Marek, prof. dr Andrzej Mostowski,,
 • Kamiński Andrzej: Całkowanie i operacje nieregularne
  Promotor: prof. dr Jan Mikusiński
  24 January 1975
  Reviewers: prof. dr Kazimierz Urbanik, prof. dr Zygmunt Zahorski,,
 • Trybulec Andrzej: O pewnych własnościach kontinuów przesuwalnych
  Promotor: prof. dr Karol Borsuk
  15 November 1974
  Reviewers: doc. dr hab. Janusz Charatonik, doc. dr Hanna Patkowska,,
 • Wilhelm Marek: Konstrukcja i pewne własności rozszerzeń przestrzeni funkcyjnych typu Laniella-Stone'a
  Promotor: prof. dr Edward Marczewski
  15 November 1974
  Reviewers: doc. dr hab. Piotr Antosik, prof. dr Stanisław Hartman, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski,
 • Wieczorek Andrzej: Porównanie prawdopodobieństw na przestrzeni wyników problemu decyzyjnego
  Promotor: prof. dr Jerzy Łoś
  15 November 1974
  Reviewers: prof. dr Ashok Maitra, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski,,
 • Siemaszko Czesław: Zasada maksimum dla gier różniczkowych w przestrzeniach Banacha
  Promotor: prof. dr Stefan Rolewicz
  15 November 1974
  Reviewers: prof. dr Lothar von Wolfersdorff, doc. dr hab. Andrzej Wierzbicki,,
 • Karafiat Andrzej: Równania o pochodnych cząstkowych typu parabolicznego ze sterowaniem
  Promotor: prof. dr Andrzej Pliś
  15 November 1974
  Reviewers: prof. dr Andrzej Lasota, prof. dr Andrzej Turowicz,,
 • Hajduk Bogusław Czesław: Funkcje Morse'a na rozmaitościach niejednospójnych
  Promotor: doc. dr hab. Roman Duda
  15 November 1974
  Reviewers: doc. dr hab. Andrzej Jankowski, prof. dr Kazimierz Gęba,,
 • Szymański Wacław: Kanoniczne rozkłady funkcji operatorowych w przestrzeniach Hilberta
  Promotor: prof. dr Włodzimierz Mlak
  15 November 1974
  Reviewers: doc. dr hab. Franciszek Szfraniec, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski,,
 • Hartman Krystyna: Redukty idempotentne i algebry minimalne
  Promotor: doc. dr hab. Jerzy Płonka
  15 November 1974
  Reviewers: prof. dr Edward Marczewski, prof. dr Tadeusz Traczyk,,
 • Przymusiński Teodor: Normalność i parazwartść w iloczynach kartezjańskich w przestrzeniach Moore'a
  Promotor: doc. dr hab. Ryszard Engelking
  15 November 1974
  Reviewers: doc. dr hab. Jerzy Mioduszewski, prof. dr Kazimierz Kuratowski,,
 • Prószyński Andrzej: Odwzorowania wielomianowe modułów i formy wyższych stopni
  Promotor: prof. dr Stanisław Balcerzyk
  15 November 1974
  Reviewers: prof. dr Andrzej Białynicki-Birula, doc. dr hab. Jerzy Browkin,,
 • Knap Zygmunt: Nierówności różniczkowe typu parabolicznego
  Promotor: prof. dr Włodzimierz Mlak
  08 June 1974
  Reviewers: prof. dr Czesław Olech, prof. dr Jacek Szarski,,
 • Nguyen Chi Bao : Funkcjonały indukowane przez procesy o przyrostach niezależnych
  Promotor: prof. dr Kazimierz Urbanik
  08 June 1974
  Reviewers: doc. dr hab. Ryszard Jajte, doc. dr hab. Witold Klonecki,,
 • Ku Thi Kim Quy : Przybliżenie różniczkowe jako charakterystyka zadań różnicowych
  Promotor: prof. dr Stefan Rolewicz
  08 June 1974
  Reviewers: prof. dr Marek Burnat, doc. dr Andrzej Krzywicki,,
 • Bednarek-Kozek Bogusława: O estymacji w wielowymiarowym modelu Gaussa
  Promotor: doc. dr hab. Witold Klonecki
  08 June 1974
  Reviewers: doc. dr hab. Bolesław Kopociński, prof. dr Kazimierz Urbanik,,
 • Świrszcz Tadeusz Piotr: Funktory monadyczne i kategorie zbiorów wypukłych
  Promotor: doc. dr hab. Antoni Wiweger
  08 June 1974
  Reviewers: doc. dr hab. Jerzy Mioduszewski, prof. dr Zbigniew Semadeni,,
 • Walczak Paweł Grzegorz: O klasie przestrzeni różniczkowych spełniających twierdzenie o dyfeomorfizmach
  Promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Waliszewski
  08 June 1974
  Reviewers: prof. dr Stanisław Gołąb, prof. dr Roman Sikorski,,
 • Gnot Stanisław: Średnia efektywność układów blokowych
  Promotor: doc. dr hab. Witold Klonecki
  26 January 1974
  Reviewers: doc. dr hab. Tadeusz Caliński, prof. dr Józef Łukaszewicz,,
 • Słodkowski Zbigniew Jacek: O własności rzutowej widm łączonych i pewnej klasie ideałów nieusuwalnych
  Promotor: prof. dr Wiesław Żelazko
  26 January 1974
  Reviewers: prof. dr Czesław Bessaga, prof. dr Stanisław Hartman, prof. dr Stanisław Mlak,
 • Apt Krzysztof Rafał: Niefinestyczne reguły wnioskowania
  Promotor: prof. dr Andrzej Mostowski
  26 January 1974
  Reviewers: doc. dr Leszek Pacholski, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski,,
 • Dang Quang : Modele semi-Leontiewowskie i regionalizacja technologii
  Promotor: prof. dr Jerzy Łoś
  26 January 1974
  Reviewers: doc. dr Adam Suliński, prof. dr Mieczysław Warmus,,
 • Płoski Arkadiusz Jan Michał: Rozwązania formalne i zbieżne równań analitycznych
  Promotor: prof. dr Stanisław Łojasiewicz
  26 January 1974
  Reviewers: prof. dr Bogdan Bojarski, prof. dr Józef Siciak,,
 • Nguyen Xuan Liem : Zastosowanie transformacji naturalnych i uogólnionych transformacji naturalnych do pewnych zagadnień analizy funkcjonalnej
  Promotor: prof. dr Zbigniew Semadeni
  26 January 1974
  Reviewers: prof. dr Czesław Bessaga, doc. dr hab. Antoni Wiweger,,
 • Cegiełka Kazimierz: Koneksje w modułach różniczkowych
  Promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Waliszewski
  26 January 1974
  Reviewers: prof. dr Stanisław Gołąb, prof. dr Roman Sikorski,,
 • Labuda Iwo: O pewnych zagadnieniach związanych z twierdzeniami typu Orlina-Pettisa
  Promotor: prof. dr Władysław Orlicz
  26 January 1974
  Reviewers: prof. dr Andrzej Alexiewicz, prof. dr Zbigniew Semadeni,,
 • Gulgowski Leon: Twierdzenie o periodyczności dla K-teorii wyznaczonej przez algebrę von Neumanna
  Promotor: doc. dr hab. Kazimierz Gęba
  26 January 1974
  Reviewers: prof. dr Bogdan Bojarski, doc. dr Andrzej Jankowski,,
 • Wilkowski Jerzy: O istnieniu rozwiązań równania całkowo-funkcyjnego w przestrzeni Banacha
  Promotor: prof. dr Stefan Rolewicz
  26 January 1974
  Reviewers: prof. dr Adam Bielecki, doc. dr hab. Andrzej Wierzbicki,,
 • Zmyślony Roman: Kwadratowe nieobciążone estymatory komponentów wariacyjnych w modelach losowych
  Promotor: prof. dr Witold Klonecki
  26 January 1974
  Reviewers: prof. Bolesław Kopociński, prof. dr Józef Łukaszewicz,,
 • Kloch Jacenty: Regularna sterowalność układów z opóźnieniem
  Promotor: prof. dr Andrzej Turowicz
  20 October 1973
  Reviewers: prof. Henryk Górski, prof. dr Zofia Mikołajska-Mlak,,
 • Pulikowski Wojciech: Niezmiennicza teoria bordyzmu indeksowana reprezentacjami grupy
  Promotor: dr hab. Kazimierz Gęba
  20 October 1973
  Reviewers: prof. dr Bogdan Bojarski, dr hab. Andrzej Jankowski
 • Rubinsztein Ryszard: O niezmienniczych homotopiach sfer
  Promotor: doc. dr hab. Andrzej Jankowski
  19 October 1973
  Reviewers: prof. dr Stanisław Balcerzyk, doc. dr hab. Kazimierz Gęba
 • Lipecki Zbigniew: Rozszerzanie miar i quasi-miar nieliczbowych i uogólnione przestrzenie funkcji całkowałnych
  Promotor: prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski
  18 October 1973
  Reviewers: prof. dr Edward Marczewski, prof. dr Tadeusz Traczyk
 • Kozek Andrzej: Odwrotny problem Cauchy'ego i nieobciążona estymacja
  Promotor: doc. dr Witold Klonecki
  16 June 1973
  Reviewers: prof. dr Adam Rybarski, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski,,
 • Dolecki Szymon: Obserwowalność rozkładu temperatury w pręcie
  Promotor: prof. dr Stefan Rolewicz
  16 June 1973
  Reviewers: doc. dr Kazimierz Malanowski, prof. dr Adam Piskorek, prof. dr Andrzej Schinzel,
 • Janas Jan: Całki półspektralne i i indukowane przez nie odwzorowania
  Promotor: prof. dr Włodzimierz Mlak
  16 June 1973
  Reviewers: prof. dr Andrzej Lasota, prof. dr Wiesław Żelazko,,
 • Karpiński Marek Mieczysław: Wolnostrukturowe automaty dendrytowe
  Promotor: prof. dr Władysław Orlicz
  16 June 1973
  Reviewers: prof. dr Zdzisław Pawlak, prof. dr Tadeusz Puchałka,,
 • Alster Kazimierz: Multyplikatywność subparazwartości w klasie uogólnionych przestrzeni uporządkowanych
  Promotor: doc. dr Ryszard Engelking
  16 June 1973
  Reviewers: prof. dr Kazimierz Kuratowski, doc. dr Jerzy Mioduszewski,,
 • Boratyński Maksymilian: Wymiar injektywny granic prostych i odwrotnych modułów
  Promotor: prof. dr Andrzej Białynicki-Birula
  27 January 1973
  Reviewers: prof. dr Stanisław Balcerzyk, doc. dr Jerzy Browkin,,
 • Fitzke Andrzej: Metoda siatek dla nieliniowych układów równań o pochodnych cząstkowych
  Promotor: prof. dr Andrzej Pliś
  27 January 1973
  Reviewers: prof. dr Andrzej Lasota, prof. dr Czesław Olech,,
 • Bożejko Marek Dariusz: Zbiory Sidona w nieprzemiennej analizie harmonicznej
  Promotor: prof. dr Stanisław Hartman
  26 January 1973
  Reviewers: prof. dr Andrzej Hulanicki, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski,,
 • Pankiewicz Grażyna: Sterowanie układami opisywanymi równaniami różniczkowymi w przestrzeniach Banacha
  Promotor: prof. dr Stefan Rolewicz
  27 October 1972
  Reviewers: doc. dr hab. Jacek Kudrewicz, prof. dr Czesław Olech,,
 • Toruńczyk Grażyna Maria: Zanurzenia gier statystycznych w gry uniwersalne
  Promotor: prof. dr Jerzy Łoś
  27 October 1972
  Reviewers: dr hab. Robert Bartoszyński, prof. dr Mieczysław Warmus,,
 • Kwasowiec Włodzimierz: Instrukcje maszyn adresowych
  Promotor: prof. dr Zdzisław Pawlak
  27 October 1972
  Reviewers: dr hab. Andrzej Blikle, prof. dr Helena Rasiowa,,
 • Mardoń Longina: Domknięta postać modelu Morgensterna-Thompsona otwartej gospodarki
  Promotor: prof. dr Jerzy Łoś
  27 October 1972
  Reviewers: doc. dr hab. Cezary Józefiak, doc. dr Adam Suliński,,
 • Rempała Ryszarda: Problem optymalizacji kosztów produkcji i magazynowania w dwutorowym modelu zapasów
  Promotor: prof. dr Jerzy Łoś
  27 October 1972
  Reviewers: dr hab. Andrzej Blikle, prof. dr Czesław Olech,,
 • Pieńkowski Marek Adam: Procesy nieskończenie podzielne i całki stochastyczne w przestrzeniach liniowych
  Promotor: prof. dr Kazimierz Urbanik
  17 June 1972
  Reviewers: prof. dr Zbigniew Ciesielski, doc. dr hab. Ryszard Jajte,,
 • Waszkiewicz Jan: O teorii produktów uogólnionych systemów relacyjnych
  Promotor: prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski
  17 June 1972
  Reviewers: prof. dr Andrzej Grzegorczyk, prof. dr Andrzej Mostowski,,
 • Bylka Stanisław: Horyzont w dynamicznych problemach optymalizacji na multigrafach i jego zastosowanie w teorii zapasów
  Promotor: prof. dr Jerzy Łoś
  17 June 1972
  Reviewers: prof. dr Józef Łukaszewicz, doc. dr Adam Suliński, prof. dr Andrzej Turowicz,
 • Nowak Krzysztof Józef: Aproksymacja rozwiązań równań różniczkowych liniowych w przestrze niach Banacha przez procesy różnicowe
  Promotor: doc. dr hab. Jan Kisyński
  17 June 1972
  Reviewers: prof. dr Adam Bielecki, doc. dr hab. Adam Piskorek,,
 • Nielsen Niels Jorgen: O Banachowskich ideałach określonych przez struktury Banachowskie i ich zastosowanie
  Promotor: prof. dr Aleksander Pełczyński
  17 June 1972
  Reviewers: prof. dr Czesław Bessaga, prof. dr Zbigniew Ciesielski,,
 • Komar Jan: O punktach równowagi oligopolu
  Promotor: prof. dr Jerzy Łoś
  17 June 1972
  Reviewers: doc. dr hab. Zbigniew Czerwiński, prof. dr Edward Sąsiada,,
 • Włodarska-Dymitruk Anna Róża: Rozwiązywania wykładniczo-okresowe równań różniczkowo-różnicowych
  Promotor: dr hab. Danuta Przeworska-Rolewicz
  22 January 1972
  Reviewers: doc. dr hab. Jacek Kudrewicz, prof. dr Jacek Szarski,,
 • Bromek Tadeusz: Wzrost gospodarczy w rozkladalnych modelach von Neumanna i jego ograniczenie przez płace i konsumpcje
  Promotor: prof. dr Jerzy Łoś
  21 January 1972
  Reviewers: doc. dr hab. Zbigniew Czerwinski, prof. dr Edward Sąsiada, doc. dr Adam Suliński,
 • Mażbic-Kulma Barbara: Pochodna algebraiczna i równania różniczkowo-funkcyjne
  Promotor: dr hab. Danuta Przeworska-Rolewicz
  21 January 1972
  Reviewers: prof. dr Adam Bielecki, prof. dr Andrzej Turowicz,,
 • Jurkiewicz Jerzy Maciej: Funktor automorfizmów schematu
  Promotor: prof. dr Andrzej Białynicki-Birula
  23 October 1971
  Reviewers: prof. dr Stanisław Balcerzyk, doc. dr hab. Jerzy Browkin,,
 • Krempa Jan: Związki między pewnymi otwartymi problemami teorii pierścieni nieprzemiennych
  Promotor: doc. dr hab. Adam Suliński
  23 October 1971
  Reviewers: doc. dr hab. Jerzy Browkin, prof. dr Edward Sąsiada,,
 • Krasinkiewicz Józef: O hiperprzestrzeniach continuów metrycznych
  Promotor: prof. dr Kazimierz Kuratowski
  22 October 1971
  Reviewers: doc. dr hab. Janusz Charatonik, dr hab. Ryszard Engelking,,
 • Ruprecht Rudolf Ludwik: O przedłużaniu przekształceń z podzbiorów gęstych
  Promotor: prof. dr Bronisław Knaster
  22 October 1971
  Reviewers: dr hab. Ryszard Engelking, prof. dr Bronisław Knaster, doc. dr hab. Jerzy Mioduszewski,
 • Herer Zdzisław: Rozszerzanie miar o wartościach w grupach topologicznych
  Promotor: prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski
  22 October 1971
  Reviewers: prof. dr Edward Marczewski, doc. dr hab. Władysław Narkiewicz,,
 • Musiał Kazimierz: Granice projektywne doskonałych przestrzeni miarowych i regularne prawdopodobieństwa warunkowe
  Promotor: prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski
  22 October 1971
  Reviewers: prof. dr Adam Rybarski, prof. dr Kazimierz Urbanik,,
 • Kuiński Jacek Kazimierz: Ewolucja średniej liczby cząstek w kaskadzie z podwajaniem energii
  Promotor: prof. dr Kazimierz Urbanik
  22 October 1971
  Reviewers: dr hab. Witold Klonecki, prof. dr Adam Rybarski,,
 • Domsta Joachim Leon: Konstrukcja bazy w przestrzeniach funkcji gładkich
  Promotor: prof. dr Zbigniew Ciesielski
  19 June 1971
  Reviewers: doc. dr hab. Czesław Bessaga, prof. dr Aleksander Pełczyński,,
 • Toruńczyk Adam Henryk: K-szkielety i zbiory pochłaniające w zupełnych przestrzeniach metrycznych
  Promotor: doc. dr hab. Czesław Bessaga
  19 June 1971
  Reviewers: doc. dr hab. Kazimierz Gęba, prof. dr Aleksander Pełczyński,,
 • Grodzki Zdzisław: Formalizacja oraz badanie podstawowych własności pewnej klasy argorytmów
  Promotor: dr hab. Zdzisław Pawlak
  19 June 1971
  Reviewers: prof. dr Adam Bielecki, prof. dr Leon Łukaszewicz,,
 • Wolanowski Marian Andrzej B.: Związki między ekstremami całek parametrycznych i całek zwykłych
  Promotor: prof. dr Krzysztof Tatarkiewicz
  22 January 1971
  Reviewers: prof. dr Andrzej Alexiewicz, prof. dr Stefan Rolewicz,,
 • Piasta Stanisław: Schematy różnicowe dla układów równań różniczkowych cząstkowych typu mieszanego
  Promotor: doc. dr hab. Andrzej Krzywicki
  22 January 1971
  Reviewers: doc. dr hab. Marek Burnat, doc. E.G. Diakonow,,
 • Górniewicz Lech Henryk: Pewne twierdzenia o punktach stałych odwzorowań wielowartościowych
  Promotor: doc. dr hab. Kazimierz Gęba
  22 January 1971
  Reviewers: prof. dr Stanisław Balcerzyk, prof. dr Karol Borsuk, doc. dr hab. Karol Sieklucki,
 • Tyc Andrzej: Spójny i dokładny ciąg stabilnych funktów pochodnych
  Promotor: prof. dr Stanisław Balcerzyk
  22 June 1970
  Reviewers: dr hab. Andrzej Białynicki-Birula, doc. dr Adam Suliński,,
 • Spirydonow Helena: Własności pewnych przestrzeni funkcji ciągłych
  Promotor: dr hab. Zbigniew Semadeni
  22 June 1970
  Reviewers: doc. dr Czesław Bessaga, prof. dr Roman Sikorski,,
 • Pacholski Leszek: O przeliczalnie zwartych produktach zredukowanych
  Promotor: prof. dr Czeslaw Ryll-Nardzewski
  22 June 1970
  Reviewers: prof. dr Andrzej Grzegorczyk, prof. dr Andrzej Mostowski, prof. dr Jerzy Słupecki,
 • Telgarsky Rastislav: Przestrzenie C-rozproszone i produkt przestrzeni parazwartych
  Promotor: prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski
  20 March 1970
  Reviewers: dr hab. Ryszard Engelking, doc. dr Jerzy Mioduszewski,,
 • Szczyrba Wiktor: Różniczkowanie w pewnych klasach przestrzeni lokalnie wypukłych
  Promotor: prof. dr Krzysztof Maurin
  20 March 1970
  Reviewers: dr hab. Włodzimierz Mlak, dr hab. Wacław Zawadowski,,
 • Wawrzyńczyk Antoni: Dwoistość w teorii reprezentacji grup
  Promotor: prof. dr Krzysztof Mauurin
  24 January 1970
  Reviewers: prof. dr Andrzej Hulanicki, dr hab. Ryszard Rączka
 • Mankiewicz Piotr: O ciągłości w topologii indukowanej funkcjonałów ciągowo ciągłych na podprzestrzeniach przestrzeni liniowej lokalnie wypukłej
  Promotor: doc. dr Wojciech Słowikowski
  28 June 1969
  Reviewers: doc. dr Julian Musielak, doc. dr Zbigniew Semadeni,,
 • Józefiak Tadeusz: Rezolwenty Tate'a przemiennych z gradacją
  Promotor: prof. dr Stanisław Balcerzyk
  28 June 1969
  Reviewers: doc. dr Andrzej Białynicki-Birula, doc. dr Adam Suliński,,
 • Furdzik Zbigniew: O własnościach pewnych rozkładów przestrzeni topologicznych na iloczyny kartezjańskie
  Promotor: prof. dr Roman Sikorski
  22 November 1968
  Reviewers: doc. dr Andrzej Lelek, doc. dr Jerzy Mioduszewski,,
 • Kwapień Stanisław: Metody analityczne w półklasycznej teorii potencjału
  Promotor: doc. dr Zbigniew Ciesielaski
  22 November 1968
  Reviewers: doc. dr Czesław Bessaga, doc. dr Aleksander Pełczyński,,
 • Szoda Zenon: Zagadnienia brzegowe dla układów wielowymiarowych równań różnicowych liniowych
  Promotor: doc. dr Andrzej Turowicz
  08 June 1968
  Reviewers: prof. dr Zdzisław Opial, prof. dr Andzej Pliś,,
 • Rozenberg Grzegorz: Automaty i zdarzenia jednokształtne
  Promotor: doc. dr Zdzisław Pawlak
  08 June 1968
  Reviewers: prof. dr Leon Łukaszewicz, prof. dr Jerzy Słupecki,,
 • Kiełpiński Roman: O charakteryzacji i strukturze modułów P - serwantnie injektywnych
  Promotor: prof. dr Edward Sąsiada
  08 June 1968
  Reviewers: prof. dr Stanisław Balcerzyk, doc. dr Adam Suliński,,
 • Kierat Władysław: O rozszerzeniu przestrzeni liniowych z pochodną
  Promotor: prof. dr Andrzej Alexiewicz
  08 June 1968
  Reviewers: prof. dr Adam Bielecki,,,
 • Smajdor Wilhelmina: Lokalne analityczne rozwiązywanie równania funkcyjnego phi (z)=h(z,phi[+(z)])
  Promotor: doc. dr Marek Kuczna
  08 June 1968
  Reviewers: prof. dr Stanisław Gołąb, prof. dr Jerzy Górski,,
 • Singbal-Vedak Kalindi: Semigroups of operators on a locally convex space
  Promotor: doc. dr Stefan Rolewicz
  08 June 1968
  Reviewers: prof. dr Andrzej Alexiewicz, prof. dr Adam Bielecki, doc. dr Jan Kisyński,
 • Fajtlowicz Siemion: O wymianie zbiorów niezależnych w algebrach abstrakcyjnych
  Promotor: prof. dr Edward Marczewski
  20 January 1968
  Reviewers: prof. dr Adam Suliński, prof. dr Kazimierz Urbanik,,
 • Wójcik Jan: O liczbach pierwszych w postępach arytmetycznych specjalnych
  Promotor: doc. dr Andrzej Schinzel
  23 June 1967
  Reviewers: prof. dr Stanisław Hartman, prof. dr Wacław Sierpiński, prof. dr Włodzimierz Staś,
 • Blikle Andrzej Jacek: Matematyczne aspekty organizacji maszyn bezadresowych
  Promotor: dr Zdzisław Pawlak
  18 June 1966
  Reviewers: prof. dr Leon Łukaszewicz, prof. dr Andrzej Mostowski, prof. dr Helena Rasiowa,
 • Karłowicz Monika: Twierdzenia o rodzinach zbiorów przecinających się i ich zastosowania topologiczne
  Promotor: prof. dr Kazimierz Kuratowski
  21 January 1966
  Reviewers: prof. dr Karol Borsuk, doc. dr Jerzy Mioduszewski,,
 • Malanowski Kazimierz: O niejednoznacznym sterowaniu czasowo-optymalnym układów liniowych
  Promotor: dr Stefan Rolewicz
  26 June 1965
  Reviewers: prof. dr Andrzej Alexiewicz, prof. dr Adam Bielecki, doc. dr Czesław Olech,
 • Mazurkiewicz Antoni: O problemie czytania dla pewnych języków formalnych
  Promotor: prof. dr Leon Łukaszewicz
  26 June 1965
  Reviewers: prof. dr Andrzej Mostowski, doc. dr Zdzisław Pawlak, prof. dr Jerzy Słupecki,
 • Pleszczyńska Elżbieta: Moc testu a rozdzielność hipotez w projektowaniu badań statystycznych
  Promotor: prof. dr Jan Oderfeld
  10 April 1965
  Reviewers: doc. dr Stanisław Gładysz, doc. dr Józef Łukaszewicz, prof. dr Jan Oderfeld,
 • Moszyński Krzysztof: O pewnej metodzie rozwiązywania zagadnienia wartości własnych dla samosprzężonego układu równań różniczkowych zwyczajnych
  Promotor: prof. dr Krystyn Bochenek
  10 October 1964
  Reviewers: prof. dr Mieczysław Altman, prof. dr Lech Włodarski, doc. dr Czesław Olech,
 • Waligórski Stanisław: Równania w algebrach domknięć i ich zastosowania
  Promotor: prof. dr Andrzej Grzegorczyk
  10 October 1964
  Reviewers: prof. dr Andrzej Grzegorczyk, prof. dr Helena Rasiowa,,
 • Rotkiewicz Andrzej: O własnościach wyrażenia a^n +- b^n
  Promotor: prof. dr Wacław Sierpiński
  09 November 1963
  Reviewers: prof. dr Antoni Wakulicz, prof. dr Andrzej Schinzel,,
 • Szlenk Wiesław: O pewnych własnościach ciągów słabo zbieżnych w przestrzeniach Banacha
  Promotor: prof. dr Stanisław Mazur
  22 June 1963
  Reviewers: prof. dr Andrzej Alexiewicz, prof. dr Roman Sikorski,,
 • Fidelis Eugeniusz: Badanie łącznych rozkładów zmiennych losowych dwupunktowych
  Promotor: prof. dr Jan Oderfeld
  24 November 1962
  Reviewers: doc. dr Józef Łukaszewicz, prof. dr Czesław Rajski, prof. dr Kazimierz Urbanik,
 • Wakulicz Andrzej: Metody numeryczne rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych kwaziliniowych typu hiperbolicznego
  Promotor: prof. dr Mieczysław Altman
  24 November 1962
  Reviewers: prof. dr Zygmunt Butlewski, doc. dr Krzysztof Maurin,
 • Polniakowski Zdzisław: Polynomial Hausdorff transformations
  Promotor: prof. dr Władysław Orlicz
  06 October 1962
  Reviewers: prof. dr Stanisław Mazur, doc. dr Lech Włodarski,,
 • Zawadowski Wacław: Reprezentacje archimedesowskich algebr uporządkowanych przez algebry funkcji
  Promotor: prof. dr Roman Sikorski
  14 April 1962
  Reviewers: prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski, doc. dr Krzysztof Maurin,,
 • Karwowski Otomar: Linie i punkty wierzchołkowe powierzchni
  Promotor: prof. dr Stanisław Gołąb
  14 April 1962
  Reviewers: prof. dr Stanisław Gołąb, doc. dr hab. Halina Łopuszańska, doc. dr Tadeusz Trajdos,
 • Koźniewska Ira: Własności graniczne łańcuchów Markowa
  Promotor: prof. dr Edward Marczewski
  14 October 1961
  Reviewers: prof. dr Henryk Greniewski, prof. dr Kazimierz Urbanik, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski,
 • Duda Roman: O zbiorach dwuspójnych
  Promotor: prof. dr Bronisław Knaster
  24 June 1961
  Reviewers: prof. dr Karol Borsuk, prof. dr Kazimierz Kuratowski, prof. dr Stefan Straszewicz,
 • Engelking Ryszard: O pewnych uzwarceniach przestrzeni topologicznych
  Promotor: prof. dr Kazimierz Kuratowski
  24 June 1961
  Reviewers: prof. dr Karol Borsuk, prof. dr Kazimierz Kuratowski, prof. dr Stefan Straszewicz,
 • Nitka Leon Witold: Charakteryzacja metryczna topologii kostki n-wymiarowej
  Promotor: prof. dr Edward Marczewski
  23 June 1961
  Reviewers: prof. dr Karol Borsuk, prof. dr Bronisław Knaster, doc. dr Krzysztof Tatarkiewicz,
 • Buraczewski Adam: Systemy wyznacznikowe dla uogólnionych operatorów Fredholma
  Promotor: prof. dr Roman Sikorski
  06 May 1961
  Reviewers: doc. dr Tadeusz Leżański, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski, prof. dr Zygmunt Zahorski,
 • Świerczkowski Stanisław: Relacje cyklicznego porządku na zbiorach liczb całkowitych i na grupach
  Promotor: prof. dr Wacław Sierpiński
  21 January 1961
  Reviewers: prof. dr Stanisław Hartman, prof. dr Hugo Steinhaus, prof. dr Zygmunt Zahorski,
 • Lasota Andrzej: O pewnym problemie granicznym dla równania struny drgającej
  Promotor: prof. dr Tadeusz Ważewski
  08 October 1960
  Reviewers: prof. dr Adam Bielecki, doc. dr Krystyn Bochenek, prof. dr Jacek Szarski,
 • Hulanicki Andrzej: O grupach abelowych zwartych
  Promotor: prof. dr Stanisław Hartman
  08 October 1960
  Reviewers: prof. dr Jerzy Łoś, prof. dr Kazimierz Urbanik,,
 • Pietrzykowski Tomasz: Programowanie nieliniowe
  Promotor: doc. dr Leon Łukaszewicz
  08 October 1960
  Reviewers: doc. dr Krystyn Bochenek, doc. dr Wieslaw Sadowski, prof. dr Mieczysław Warmus,
 • Bogdanowicz Witold: Zastosowanie teorii przestrzeni dwunormowych do teorii liniowych metod limesowalności
  Promotor: prof. dr Stanisław Mazur
  08 October 1960
  Reviewers: prof. dr Władysław Orlicz, prof. dr Roman Sikorski,,
 • Schinzel Andrzej: O pewnych zagadnieniach z arytmetycznej teorii ułamków łańcuchowych
  Promotor: prof. dr Wacław Sierpiński
  04 June 1960
  Reviewers: prof. dr Stanisław Hartman, doc. dr Antoni Wakulicz,,
 • Ehrenfeucht Andrzej: Applications of games to problems of definability and decidobility in the theory of ordinals (Zastosowanie gier do problemów definiowalności i roztrzygalności w teorii liczbporządkowych
  Promotor: prof. dr Andrzej Mostowski
  09 April 1960
  Reviewers: prof. dr Stanisław Jaśkowski, prof. dr Jerzy Słupecki,,
 • Żelazko Wiesław: O pierścieniach lokalnie ograniczonych i m - wypukłych
  Promotor: prof. dr Stanisław Mazur
  23 January 1960
  Reviewers: prof. dr Andrzej Alexiewicz, prof. dr Roman Sikorski,,
 • Mostowski Andrzej Włodzimierz: O podgrupach grup wolnych dla rozmaitości grup
  Promotor: prof. dr Jerzy Łoś
  23 January 1960
  Reviewers: prof. dr Stanisław Hartman, prof. dr Helena Rasiowa,,
 • Bartoszyński Robert: O słabej zbieżności miar
  Promotor: prof. dr Marek Fisz
  23 January 1960
  Reviewers: prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski, doc. dr Kazimierz Urbanik,,
 • Żakowski Wojciech: Zagadnienia brzegowe ciągłe i nieciągłe w teorii funkcji analitycznych
  Promotor: prof. dr Witold Pogorzelski
  31 October 1959
  Reviewers: prof. dr Jan Mikusiński, prof. dr Roman Sikorski, doc. dr Janina Wolska-Bochenek,
 • Trybuła Stanisław: O minimaksowej estymacji
  Promotor: prof. dr Hugo Steinhaus
  31 October 1959
  Reviewers: prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski, doc. dr Stefan Zubrzycki,,
 • Sąsiada Edward: O problemie rozczepialności grup abelowych mieszanych
  Promotor: prof. dr Jerzy Łoś
  31 October 1959
  Reviewers: prof. dr Stanisław Hartman, prof. dr Andrzej Mostowski,,
 • Zięba Andrzej: O teorii gier
  Promotor: prof. dr Hugo Steinhaus
  25 June 1959
  Reviewers: prof. dr Adam Bielecki, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski,,
 • Balcerzyk Stanisław: O grupach ilorazowych pewnych podgrup zupełnej sumy prostej beztorsyjnych grup abelowych
  Promotor: prof. dr Jerzy Łoś
  25 June 1959
  Reviewers: prof. dr Laszko Fuchs, prof. dr Stanisław Hartman,,
 • Szybiak Andrzej: Badanie pewnych miar i ciągów związanych z punktami ekstremalnymi zbiorów
  Promotor: prof. dr Franciszek Leja
  25 June 1959
  Reviewers: prof. dr Adam Bielecki, doc. dr Jerzy Górski,,
 • Traczyk Tadeusz: O homomorfizmach indukowanych przez funkcje
  Promotor: prof. dr Roman Sikorski
  25 June 1959
  Reviewers: prof. dr Edward Marczewski, prof. dr Helena Rasiowa,,
 • Mrówka Stanisław: Zarys teorii Q - przestrzeni i ich zastosowań
  Promotor: prof. dr Kazimierz Kuratowski
  25 June 1959
  Reviewers: prof. dr Stanisław Mazur, prof. dr Roman Sikorski,,
 • Wiweger Antoni: Przestrzenie liniowe z topologią mieszaną
  Promotor: prof. dr Roman Sikorski
  09 May 1959
  Reviewers: prof. dr Andrzej Alexiewicz, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski,,
 • Wojtowicz Jacek: 1) Metody sprowadzania równań czwartego i piątego rzędu monografi cznego do postaci kanonicznych 2) O poprawnej definicji wielomianu nomograficznego oraz o ciągłości i różniczkowalności uogólnio-nych wielomianów nomograficznych
  Promotor: prof. dr Edward Otto
  09 May 1959
  Reviewers: prof. dr Stanisław Gołąb, prof. dr Jan Mikusiński, prof. dr Mieczysław Warmus,
 • Albrycht Jerzy: Teoria przestrzeni Marcinkiewicza - Orlicza i pewne jej zastosowania
  Promotor: prof. dr Władysław Orlicz
  17 January 1959
  Reviewers: prof. dr Stanisław Hartman, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski,,
 • Pełczyński Aleksander: Izomorficzne własności przestrzeni Banacha związane ze słabą bezwarunkową zbieżnością szeregów
  Promotor: prof. dr Stanisław Mazur
  12 December 1958
  Reviewers: prof. dr Andrzej Alexiewicz, prof. dr Władysław Orlicz,,
 • Bessaga Czesław: O własnościach baz Schaudera dla pewnych klas przestrzeni typu F
  Promotor: prof. dr Stanisław Mazur
  11 October 1958
  Reviewers: prof. dr Andrzej Alexiewicz, prof. dr Władysław Orlicz,,
 • Przeworska-Rolewicz Danuta: O układach równań całkowych mocno-osobliwych
  Promotor: prof. dr Witold Pogorzelski
  11 October 1958
  Reviewers: prof. dr Stanisław Mazur, prof. dr Jacek Szarski,,
 • Maurin Lidia: O Fourierowskim rozwiązywaniu zagadnień mieszanych w dowolnych obszarach dla pewnej klasy niejednorodnych układów równwń różnicz kowych o pochodnych cząstkowych
  Promotor: prof. dr Jan Mikusiński
  21 June 1958
  Reviewers: prof. dr Mieczysław Altman, doc. dr Stanisław Łojasiewicz,,
 • Fast Henryk: Pole koła ugólnionego jako funkcja jego promienia
  Promotor: prof. dr Hugo Steinhaus
  21 June 1958
  Reviewers: prof. dr Adam Bielecki, prof. dr Stanisław Hartman,,
 • Olech Czesław: O koincydencji asymptotycznej zbiorów usłanych przez całki dwu układów równań różniczkowych zwyczajnych
  Promotor: prof. dr Tadeusz Ważewski
  26 April 1958
  Reviewers: prof. dr Adam Bielecki, prof. dr Jacek Szarski,,
 • Piskorek Adam: O pewnych własnościach całek równania parabolicznego i ich zastosowaniu do zagadnień brzegowych
  Promotor: prof. dr Witold Pogorzelski
  26 April 1958
  Reviewers: prof. dr Mirosław Krzyżański, doc. dr Krzysztof Maurin,,
 • Kosiński Antoni: Badania nad strukturą topologiczną wielościanów i rozmaitości
  Promotor: prof. dr Karol Borsuk
  26 April 1958
  Reviewers: prof. dr Karol Borsuk, prof. dr Kazimierz Kuratowski,,
 • Warmus Mieczysław doc.dr starego typu: Funkcje nomogramowalne
  22 February 1958
  Reviewers: prof. dr Stefan Straszewicz, prof. dr Władysław Ślebodzinski,,
 • Słowikowski Wojciech: Theory of extensions of operator systems
  Promotor: prof. dr Roman Sikorski
  22 February 1958
  Reviewers: prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski, doc. dr Stanisław Łojasiewicz,,
 • Szmydt Zofia doc. dr (starego typu): Problemy graniczne nowego typu dla równań różniczkowych cząstkowych hiperbolicznych (praca składa się z sześciu prac)
  22 February 1958
  Reviewers: prof. dr Adam Bielecki, prof. dr Tadeusz Ważewski,,
 • Pliś Andrzej doc. k. nauk: praca doktorska składa się z 4 prac dotyczące charakterystyk równania o pochodnych cząstkowych rzędu pierwszego i ich zastosowań
  26 October 1957
  Reviewers: prof. dr Adam Bielecki, prof. dr Tadeusz Ważewski,,
 • Jaworski Wojciech: Programowana maszyna cyfrowa z nową budową instrukcji
  Promotor: doc. Romuald Marczyński
  28 June 1957
  Reviewers: doc. dr Henryk Greniewski, doc. dr Leon Łukaszewicz,,
 • Łojasiewicz Stanisław doc. dr starego typu: praca doktorska składa się z zespołu dwóch tematycznie związanych prac z zakresu teorii dystrybucji
  28 June 1957
  Reviewers: prof. dr Jan Mikusiński, prof. dr Roman Sikorski,,
 • Szarski Jacek prof. dr (starego typu): praca doktorska składa się z 6 prac z zakresu nierówności różniczkowych, głównie o pochodnych cząstkowych oraz ich zastosowań
  28 June 1957
  Reviewers: prof. dr Mieczysław Biernacki, prof. dr Tadeusz Ważewski,,
 • Goetz Abraham: Metryki i miary niezmiennicze w przestrzeniach jednorodnych
  Promotor: prof. dr Władysław Ślebodziński
  28 June 1957
  Reviewers: prof. dr Stanisław Hartman, prof. dr Roman Sikorski,,
 • Rybarski Adam: Metody wariacyjne w teorii generatora synchronicznego
  Promotor: prof. dr Stefan Drobot
  10 May 1957
  Reviewers: prof. dr Paweł J. Nowacki, prof. dr Witold Pogorzelski, prof. dr Władysław Ślebodziński,
 • Jaśkowski Stanisław prof.dr starego typu: Praca z zakresu metod rozstrzygalności w matematyce składa się z zespołu dwóch prac
  08 December 1956
  Reviewers: prof. dr Andrzej Mostowski, prof. dr Jerzy Słupecki,,
 • Bielecki Adam prof. dr (starego typu): Praca składa się z zespołu trzech prac dotyczących równań paratyngensowych
  08 December 1956
  Reviewers: prof. dr Mieczysław Biernacki, prof. dr Tadeusz Ważewski,,
 • Martini Leszek: Rozwiązywanie walca jednorodnego, obustronnie ściętego, który jest elementem tocznym ruchomego łożyska mostu
  Promotor: prof. dr Stanisław Gołąb
  22 June 1956
  Reviewers: prof. dr Jarosław Naleszkiewicz, doc. dr Jerzy Górski,,
 • Rasiowa Helena doc. dr (starego typu): Algebraiczne modele teorii elementarnych i ich zastosowania składa się praca z 2 prac
  22 June 1956
  Reviewers: prof. dr Andrzej Mostowski, prof. dr Jerzy Słupecki,,
 • Gładysz Stanisław: Losowe twierdzenia ergodyczne, jego uogólnienia i zastosowania
  Promotor: prof. dr Edward Marczewski
  21 April 1956
  Reviewers: prof. dr Stanisław Hartman, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski, prof. dr Edward Marczewski (ref. C.K.K.),
 • Jaworowski Jan Włodzimierz: O zbiorach antypodycznych na sferze i inwolucjach w przestrzeniach metrycznych
  Promotor: prof. dr Karol Borsuk
  17 December 1955
  Reviewers: prof. dr Kazimierz Kuratowski, prof. dr Kazimierz Zarankiewicz, prof. dr Adam Bielecki (ref. C.K.K.),
 • Iwiński Tadeusz: O zastosowaniu transformacji Laplace'a do statyki belek
  Promotor: prof. dr Stanisław Turski
  17 December 1955
  Reviewers: prof. dr Witold Nowacki, prof. dr Tadeusz Ważewski, prof. dr Wacław Olszak (ref. C.K.K.),
 • Mikusiński Jan prof. dr (starego typu): Nowe podstawy rachunku operatorowego
  04 June 1955
  Reviewers: prof. dr Stanisław Mazur, prof. dr Hugo Steinhaus, prof. dr Tadeusz Ważewski (ref. C.K.K.),
 • Sikorski Roman prof. dr (starego typu): Praca doktorska składa się z zespołu pięciu prac pod tytułem: "Ciała niezależne i produkowanie Kartezjańskie"
  19 February 1955
  Reviewers: prof. dr Edward Marczewski, prof. dr Stanisław Mazur, prof. dr Władysław Orlicz (ref. z ramienia C.K.K.),
 • Włodarski Lech: Ciągłe metody limesowalności
  Promotor: prof. dr Stanisław Mazur
  18 December 1954
  Reviewers: prof. dr Andrzej Alexiewicz, prof. dr Władysław Orlicz, prof. dr Roman Sikorski (C.K.K.),
 • Łoś Jerzy prof.(dr starego typu): 1\ Algebraizacja metodologii elementarnych teorii dedukcyjnych 2\ O rozszerzaniu modeli
  18 December 1954
  Reviewers: prof. dr Andrzej Mostowski, prof. dr Jerzy Słupecki,,
 • Leżański Tadeusz: Teoria Fredholma równań liniowych w przestrzeniach Banacha
  Promotor: prof. dr Stanisław Mazur
  18 December 1954
  Reviewers: prof. dr Stanisław Orlicz (również z ramienia C.K.K.), prof. dr Roman Sikorski,,
 • Dubikajtis Lech: Aksjomatyka geometrii kul (Liego)
  Promotor: prof. dr Stanisław Jaśkowski
  26 June 1954
  Reviewers: prof. dr Stanisław Gołąb, prof. dr Andrzej Mostowski, prof. dr Edward Otto,
 • Kleiner Witold: Powód twierdzenia, Osgooda-Caratheodory'ego metodą punktów ekstremalnych
  Promotor: prof. dr Franciszek Leja
  06 March 1954
  Reviewers: prof. dr Mieczysław Biernacki, prof. dr Karol Borsuk, prof. dr Julian Bonder,
 • Zubrzycki Stefan: O zmiennych losowych równoważnych
  Promotor: prof. dr Hugo Steinhaus
  06 March 1954
  Reviewers: prof. dr Edward Mowczewski, prof. dr Roman Sikorski, prof. dr Marek Fisz,
 • Pliś Andrzej: O problemie integralnego istnienia całek równania liniowego o pochodnych cząstkowych rzędu pierwszego
  Promotor: prof. dr Tadeusz Ważewski
  23 January 1954
  Reviewers: prof. dr Adam Bielecki, prof. dr Władysław Orlicz, prof. dr Roman Sikorski,
 • Kirkor Andrzej: O łukach prostych i zbiorach antoinowskich
  Promotor: prof. dr Karol Borsuk
  23 January 1954
  Reviewers: prof. dr Kazimierz Kuratowski, prof. dr Bronisław Knaster,,

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image