Habilitation procedure

Postępowanie habilitacyjne na stronie Rady Doskonałości Naukowej

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image