Habilitation procedure

Postepowania habilitacyjne z dziedziny nauk matematycznych w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

  • autoreferat_pl_awroblewska-kaminska-podpisany.pdf Download
  • ck_1.pdf Download
  • wniosek_awroblewska-kaminska.pdf Download

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image