23WRZ 2016

Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)

Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnerów będących jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk do Projektu „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych”

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów będących jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk do Projektu „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych” przygotowywanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 II oś priorytetowa - E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3: "Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego", Poddziałanie 2.3.1 - „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk ogłasza otwarty nabór Partnerów będących jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk, do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego.

Celem Projektu będzie cyfrowe udostępnienie, informacji sektora publicznego pochodzących z zasobów Partnerów (jednostek naukowych).

Przy naborze Partnera brane będą pod uwagę kryteria określone w Regulaminie naboru, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Nabór będzie jednym ze sposobów wyboru Partnerów do Projektu.

Ofertę w postaci elektronicznej (każda strona podpisana) należy przesłać do dnia 5 października 2016 r. na adres rcin@impan.pl

Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować pod adres e-mail: rcin@impan.pl

Pliki do pobrania:
1. Formularz oferty wersja pdf, wersja doc.
2. Wzór oświadczenia Oferenta wersja pdf, wersja doc.
3. Regulamin naboru
4. Wyniki naboru

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek