JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+
29WRZ 2017

Prezentacja publiczna założeń projektu pt. „OTWARTE ZASOBY w REPOZYTORIUM CYFROWYM INSTYTUTÓW NAUKOWYCH (OZwRCIN)” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

13 października 2017 r.o godzinie 11:00 w Instytucie Matematycznym PAN w sali nr 321, przy ul. Śniadeckich 8 w Warszawie będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu,  pt. „OTWARTE ZASOBY w REPOZYTORIUM CYFROWYM INSTYTUTÓW NAUKOWYCH (OZwRCIN)”, przygotowywana w  odpowiedzi  na  konkurs  na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego  Polska  Cyfrowa,  Poddziałania  2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ  II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, instytucja) w nieprzekraczalnym terminie do 11 października 2017 r. na adres e-mail: rcin@impan.pl

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek