JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+
6MAJ 2019

Nowe pomiary fal grawitacyjnych przez sieć detektorów LIGO i Virgo.

Od 1 kwietnia br. detektory fal grawitacyjnych LIGO i Virgo rozpoczęły trzecią kampanię obserwacyjną, tzw. O3.  Poprawienie czułości detektorów i fakt, że trzy instrumenty LIGO i Virgo działają równocześnie już od pierwszego dnia kampanii, dały niespotykane dotąd możliwości. Ponadto po raz pierwszy naukowcy z konsorcjum LIGO-Virgo przekazują publiczne alerty o zarejestrowanych sygnałach. Alert jest wysyłany od razu po wykryciu sygnału, który z dostatecznie dużym prawdopodobieństwem został zidentyfikowany jako sygnał wyemitowany przez astrofizyczne Ÿźródło fal grawitacyjnych. Strategia ta ma na celu umożliwienie obserwacji Ÿźródła sygnału przez obserwatoria rejestrujące fale elektromagnetyczne lub neutrina i zwiększenie niezwykłego potencjału naukowego tych wieloaspektowych obserwacji.

Od 1 kwietnia wysłano sześć publicznych alertów LIGO-Virgo, dostępnych w bazie znaczących sygnałów-kandydatów fal grawitacyjnych ( https://gracedb.ligo.org/latest/). Cztery sygnały są klasyfikowane jako potencjalne zderzenia się czarnych dziur w układach podwójnych. Jeden to zderzenie dwóch gwiazd neutronowych, a jeden to zupełnie nowy typ sygnału pochodzący ze zderzenia gwiazdy neutronowej i czarnej dziury. Ich pełna ocena wymaga kompleksowej, trwającej obecnie analizy. Jeśli sygnały te zostaną potwierdzone, powiększą one katalog jedenastu sygnałów wyemitowanych przez podobne układy, wykrytych przez LIGO-Virgo podczas poprzednich kampanii obserwacyjnych i pomogą lepiej zrozumieć procesy formowania tych ekstremalnie zwartych obiektów oraz naturę grawitacji, przestrzeni i czasu.

W projekcie VIRGO bierze udział polski zespół kierowany przez prof. dr hab. Andrzeja Królaka z IM PAN.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek