JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+
17STY 2020

Centrum Dioscuri w Instytucie Matematycznym PAN

Paweł Dłotko założy Centrum Dioscuri Topologicznej Analizy Danych (Dioscuri Centre in Topological Data Analysis) w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk. Jego partnerem po stronie niemieckiej będzie  Dmitry Feichtner-Kozlov z Instytutu Algebry, Geometrii, Topologii i ich Zastosowań  Uniwersytetu w Bremen (Institute of Algebra, Geometry, Topology and its Applications, University of Bremen). Celem tej interdyscyplinarnej grupy badawczej jest rozwinięcie i wdrożenie narzędzi topologicznej analizy danych, jak również udostępnienie ich przedstawicielom różnych dziedzin nauk. „Chcemy znaleźć poprawne matematycznie rozwiązania praktycznych problemów” – podkreśla Paweł Dłotko. „W Centrum Dioscuri będziemy pracowali nad nowymi, odpornymi na zaszumienia, deskryptorami kształtów; Będziemy analizować szeregi czasowe danych z zakresu biologii nowotworów jak również medyczne obrazy neuronów, kanalików płucnych oraz kości beleczkowych. Będziemy poszukiwać nowych materiałów nanoporowatych, które mogą skutecznie wyłapywać i przechowywać dwutlenek węgla” – dodaje 35-letni matematyk. Paweł Dłotko pracował na Uniwersytecie w Swansea w Wielkiej Brytanii (Swansea University, UK) od 2017 r. na stanowisku Senior Lecturer.

https://www.gov.pl/web/nauka/trzy-nowe-centra-dioscuri-w-polsce

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek