JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+
7KWI 2020

Nagroda IM PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki

Laureatem Nagrody w 2020 r. został dr Damian Osajda z Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytutu Matematycznego PAN za wybitne osiągnięcia w dziedzinie geometrycznej teorii grup.

Damian Osajda jest matematykiem wykształconym na Uniwersytecie Wrocławskim, z którym jest związany przez całą swoją naukową karierę, a obecnie jest zatrudniony na specjalnym stanowisku badawczym w IMPAN.
Jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów młodego pokolenia w geometrycznej teorii grup. Jego prace ukazują się w znakomitych czasopismach takich jak Duke, GAFA, Advances in Mathematics, Geometry & Topology czy Memoirs AMS.
Główne osiągnięcia badawcze Damiana Osajdy dotyczą grup dyskretnych związanych z rozmaitymi daleko idącymi uogólnieniami pojęcia niedodatniej krzywizny, pod które położył podwaliny. Wśród nich wymienić należy teorię niedodatniej krzywizny symplicjalnej i jej uogólnienia, teorię grafowych małych skreśleń, teorię kompleksów bukolicznych, oraz teorię grafów i grup Helly'ego. Stosując własności i techniki z tych uogólnionych teorii, Damian Osajda rozstrzygnął wiele otwartych problemów i hipotez. Między innymi, skonstruował od dawna poszukiwane pierwsze przykłady grup, których grafy Cayleya zawierają izometrycznie zanurzone bardzo specjalne grafy zwane ekspanderami - grupy te przez niektórych nazywane są monstrami Osajdy.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek