JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+
14STY 2022

W dniu 13 stycznia 2022 r. zmarł w wieku 74 lat prof. Roman Micnas

W dniu 13 stycznia 2022 roku
zmarł w wieku 74 lat


Profesor Roman Micnas


członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk


Światowej klasy ekspert w dziedzinie fizyki teoretycznej, fizyki materii skondensowanej:
teorii magnetyzmu, silnie skorelowanych układów elektronowych i bozonowych,
nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego, przemian fazowych i zjawisk krytycznych.


Dziekan Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN (od 2015 roku);
Członek Prezydium PAN (od 2015 roku).

Członek Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu (1996–2014, 2015–18);
Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN (2009–14, 2015–18, 2019-2022);
Członek Komitetu Fizyki PAN.

Członek Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2005–12);
Prodziekan ds. naukowych Wydziału Fizyki UAM (1991–2002);
Członek rad redakcyjnych: „Acta Physica Polonica A”, „Open Physics”;
Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego; European Physical Society (Individual Ordinary Member);
American Physical Society; American Association for Advancement of Science.

Przewodniczący The European Conference „Physics of Magnetism” (1993–2014).

Laureat Subsydium Profesorskiego FNP (2003-06);
Laureat Nagród Naukowych Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1975, 1980, 1981, 1983, 1986);
Ministra Edukacji Narodowej (1989, 1991, 1997);
Sekretarza Naukowego PAN (1989, 1991);
Laureat Nagrody Naukowej im. Marii Skłodowskiej-Curie PAN w dziedzinie fizyki (1989).


Żegnamy wybitnego uczonego o wielkim międzynarodowym autorytecie i wychowawcę polskich fizyków.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek