JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+
25 2 2013

Konkurs na 3-7-letnie stanowiska adiunkta i profesora nadzwyczajnego

Szczegóły:

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk ogłasza Konkurs na na 3-7-letnie stanowiska adiunkta, profesora nadzwyczajnego Osoby przyjęte w ramach konkursu będą zobowiązane do prowadzenia intensywnej działalności badawczej w dziedzinie matematyki lub jej zastosowań. Instytut oczekuje, że przyjęte osoby stworzą w IM PAN swoje zespoły badawcze (m.in. poprzez seminaria, opiekę nad początkującymi matematykami), bądź istotnie wzmocnią zespoły istniejące. Instytut oczekuje udziału w krajowych i międzynarodowych programach badawczych i grantach. Osiągnięcia osób zatrudnionych w ramach tego konkursu będą podlegać okresowej ocenie. Od osób z habilitacją lecz bez tytułu profesora oczekuje się uzyskania dorobku będącego podstawą do wystąpienia o tytuł naukowy profesora. Warunkiem podjęcia pracy jest zgoda kandydata na zaliczenie go do liczby osób występujacych o dotację statutowa oraz uzyskanie (w macierzystej instytucji) urlopu. Możliwy jest awans osoby pracującej na stanowisku adiunkta w przypadku uzyskania habilitacji. Podania wraz ze szczegółowym opisem planowanego programu badawczego (organizacyjnego), życiorysem, propozycją zakładu, w którym kandydat chciałby pracować, listą publikacji, odbitkami najważniejszych prac z ostatnich lat i zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy nadsyłać w terminie do 25 lutego 2013 r. na adres: „KONKURS 3-7" Instytut Matematyczny PAN ul. Śniadeckich 8 00-956 Warszawa 10, POB 21  Materialy mozna wysylac elektronicznie na adres email Dodatkowe informacje uzyskać można na stronie internetowej Instytutu lub pod numerem telefonu +4822 5228-101. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku kwietnia 2013 r., a kandydaci zostaną powiadomieni listownie o jego wyniku. Dyrekcja Instytutu

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek