JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+
24 2 2012

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego

Szczegóły:

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk ogłasza Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego począwszy od roku akademickiego 2012/2013, dla osób mających wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie matematyki. Podania wraz z opisem planowanego programu badawczego i organizacyjnego, życiorysem, listą publikacji, odbitkami najważniejszych prac z ostatnich lat i zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy nadsyłać w terminie do 24 lutego 2012 r. na adres „KONKURS" Instytut Matematyczny PAN ul. Śniadeckich 8 00-956 Warszawa 10 skrytka poczt. 21   Dodatkowe informacje uzyskać można u pani Anny Poczmańskiej pod numerem telefonu (Warszawa) 22 5228-101. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początu kwietnia 2012 r., a kandydaci zostaną powiadomieni listownie o jego wyniku. Dyrekcja Instytutu

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek