Determination of linear differential geometric objects of the first class, with two components, in a two-dimensional space

Tom 15 / 1964

M. Kucharzewski, M. Kuczma Annales Polonici Mathematici 15 (1964), 77-84 DOI: 10.4064/ap-15-1-77-84

Autorzy

  • M. Kucharzewski
  • M. Kuczma

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek