On some theorems on distortion and rotation in the class of k-symmetrical starlike functions of order α

Tom 24 / 1971

Romuald Zawadzki Annales Polonici Mathematici 24 (1971), 169-185 DOI: 10.4064/ap-24-2-169-185

Autorzy

  • Romuald Zawadzki

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek